marți, 24 aprilie 2012

Un dramaturg pursânge


                                                       
                              
                                                           


   Gheorghe Calamanciuc s-a născut la 7 februarie 1947, în ţinutul Herţei, fostul judeţ Dorohoi, teritoriu românesc ocupat de armata sovietică în 1940, actualmente administrat de ucrainieni. Absolvent al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, R. Moldova. Peste zece piese jucate la teatre din Bălţi, Chişinău , Petroşani sau Oradea. De mai multe ori piesele sale au fost premiate la Concursul Naţional de dramaturgie din Rep. Moldova, la alte festivaluri. De asemenea, mai multe volume publicate, majoritatea de teatru. Membru al Uniunilor Scriitorilor din R. Moldova, dar şi din România. Acesta este, pe scurt, bilanţul artistic al scriitorului român Gheorghe Calamanciuc.
   Deşi publică şi poezie, şi proză, e de observat că, fără a greşi prea mult, Gheorghe Calamanciuc este eminamente dramaturg. Acolo, în volumele sale de teatru, dar şi pe scândura Scenei e adevăratul scriitor Calamnaciuc. Spun „scriitor” pentru că e bine de punctat:  Calamnaciuc este printre puţinii practicanţi ai speciei literare „piesă de teatru” care au mai rămas în perimetrul cultural românesc. Începând chiar cu acest secol, puţin şi la sfârşitul secolului trecut, piesa de teatru ca specie literară, în buna tradiţie românească I.l Caragiale, Ionesco, Kiriţescu, Camil Petrescu, Sorescu etc. , dar şi Shakespeare, Molierre,  Cehov... e pe cale de dispariţie. Odată cu instalarea regizorului în rol de Dumnezeu al spectacolului teatral, în perimetrul teatral românesc fenomenul este cel mai vizibil (ca întotdeauna, la prostii suntem cei dintâi... ), piesa de teatru a fost mai întâi exclusă din Literatură şi postată la periferia periferiei Spectacolului. La toate bilanţurile literare, fosta secţie „dramaturgie românească de azi” lipseşte. Piesa românească de teatru, cu largul concurs UNITER şi Uniunea Scriitorilor din România, este un muribund care îşi trage ultima suflare. A fost înlocuită cu o peltea pusă la dispoziţia puţinilor regizori care se apleacă, cu suficient dispreţ asupra ei, ca „text dramaturgic”, „scenariu teatral”, adică un agregat de replici şi situaţii oarecum teatrale, tratate ca un pişu  într-o gară părăsită. Citiţi ce premiază, mai nou, câteva asemenea instituţii care ar trebui să susţină fenomenul teatral şi, implicit, piesa de teatru autentică, şi-mi veţi da dreptate. S-a ajuns până acolo încât o piesă premiată la Concursul Naţional de dramaturgie să nu-şi găsească niciun regizor care să vrea s-o pună în scenă, iar anul următor, juriul a căzut de cuviinţă că, pentru a evita exemplul anului precedent, nicio piesă românescă să nu mai fie premiată!
   Am făcut un excurs al situaţiei piesei româneşti de teatru de azi, din punctul meu de vedere, evident, pentru a sublinia că Gheorghe Calamancuc este printre puţinii români care mai scriu piese de teatru în adevăratul sens al cuvântului. Neluând în seamă cohortele de „tineri autori”, producători de „texte tatrale”, unele laureate, cum să nu!, dar a căror eventuală punere în scenă golesc puţinii spectatori dintr-o sală, şi aceea studio...
   Aşadar, avem o certitudine: Gheorghe Calamnaciuc scrie teatru. Autentic, de valoare. Modern... pentru că nimeni nu are pretenţia să se mai scrie piese de teatru cu pana lui Molierre sau chiar şi cu a veşnic-modernului Shakespeare.
   Am în faţă trei dintre volumele sale de teatru: „Ispita înecului” (2000), „Să mă iubeşti sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă” (2005), „Ultimul armaş al lu Ştefan Vodă”. Toate trei purtând titlul unei piese de teatru din respectivul volum. De altfel, cele trei volume conţin vreo opt piese, câteva repetându-se... chiar de trei ori. De aceea, ne vom referi la opera teatrală a lui Calamanciuc în genere, trecând peste secţionarea din volume.
   Prima ipostază a lui Gheorghe Calamanciuc este aceea de autor de monodrame. E o „specie” predilectă a autorului bălţean: dramaturgul are o plăcere luxuriantă de a „încărca” un singur personaj cu crâmpeie de viaţă, cu sentimente, fantasme şi aspiraţii ale altor fiinţe. În „Să mă iubeşti sinucigându-te... „  pesonajul numit generic „Femeia” („Numele meu este Femeie”, debutează piesa, abrupt şi sentenţios) rememorează şi, în acelaşi timp, se „umple” de amintirea exhaustivă a fostului iubit, proaspăt sinucis din motive neclare (stratul de ambiguitate al pieselor lui Calamanciuc nu este totuşi extrem...) Unicul personaj aglutinează amintirea personajului lipsă, dar care, în cele din urmă, prin pânza de păianjen ţesută de cel trăitor, imaginea ultimului devine mai pregnantă! Filmul bate... viaţa, s-ar putea spune, şi în astfel de ipostaze literar-sentimentale autorul este imbatabil. Textul teatral devine text de nuvelă sau chiar de roman, amănuntele, tot mai mărunt-sofisticate, devin instrumente de portretizare. Uneori procedeul devine, prin repetiţie, atât de stufos încât mi-e greu să văd piesa transpusă într-un spectacol teatral, ea fiind foarte apetisantă la citit, dar destul de greu de urmărit, bănuiesc, de un spectator, oricât de răbdător. Aş fi curios să văd un spectacol după o asemenea monodramă şi, mai ales, reacţia unui regizor şi încăpăţănarea lui neverosimilă de a „păstra” în spectacol cea mai mare parte din text. În „Handicapatul pisicilor cuminţi”, o piesă foarte frumoasă, un tip mărunt, uşor... bine tarat fizic dar şi moral, numit semnificativ Micu, fost combatant în marele război de apărare a Patriei , cum se lasă, discret, să se înţeleagă, trăieşte spasmatic alături de pisicuţa Dinuţa şi de amintirile sale de arme  şi, deopotrivă, de iubirile sale diurne, o incapacitate de a iubi fizic şi metafizic. Singura sa ispravă amoroasă pare a fi masajul „de la servici”, efectuat aproape regulamentar unei colege care îl îmbie, zadarnic, la ea... sau la el acasă! Peisajul acesta domestic-excentric, cu pisicuţe şi papagali neapărat vorbitori, cu o ciorbă de fasole care fierbe pe tot parcursul piesei mai înainte citate... acesta e mediul predilect al personajelor lui Calamanciuc, fiinţe în general chinuite de amintiri, dar şi de tare mai mult sau mai puţin fizice, făpturi în acelaţi timp complexe şi banale, dar care îşi joacă banalitatea cu un soi de cochetărie dusă până în pânzele boieriei.
   Din contră,  în „Ispita înecului” „dramă neseriosă în două părţi”, dramaturgul parcă vrea să ne demonstreze că poate să scrie şi altfel, dincolo de lăstărişul semnificaţiilor dar şi de al frazei: replica e scurtă, zglobie: doar de cinci-şase cuvinte! Nu doar tăietura frazei, dar şi  situaţiile teatrale au luciri de bisturiu: „naraţiunea” scenică e vioaie. În fapt, Mama şi cei trei copii ai săi „sărbătoresc” proaspăta despărţire a părinţilor! Ne situăm, stilistic vorbind, în plin „teatru în teatru”, fiecare dintre protagonişti jucând rolul altcuiva, dintr-o secvenţă păstrată în amintire. În partea a doua: imaginea în oglindă, în locuinţa Tatălui! O schimbare nu doar de identităţi, dar şi de gânduri, de sentimente. În acest joc subtil de măşti, autorul îşi dă măsura ca dramaturg, ca fin mânuitor de instrumente teatrale: ca scriitor veritabil de piese de teatru!
   O latură istoric-ironică în piesele „Ultimul urmaş al lu Ştefan Vodă” şi „A treia domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu” întregeşte impresia de autor dramatic complex, plenar a lui Gheorghe Calamanciuc. Şi ca autor de piese teatru pentru copii, şi ele montate (una dintre ele chiar la Petroşani!), ne dau suficiente motive să afirmăm, fără tăgadă, că ne aflăm în faţa unui autor român, şi nu doar moldovean, autentic, ingenios şi talentat, cu pecetea teatrului veritabil pe tâmplă sau, cum spunea Mircea Ghiţulescu pe coperta unuia dintre volume, „Gheorghe Calamanciuc este unul dintre cei mai semnificativi dramaturgi din R. Moldova.” Am spune chiar mai mult: din perimetrul cultural românesc.  
P.S. 1 Nori negri şi trebuie să ies: descopăr că toate umbrelele mi-s rupte! Singura "în boii ei" e una portocalie, cu misteriosul îndemn "Votaţi Băsescu", pe care am primit-o cu stoicism,  în răspăr,  şi pe care am păstrat-o ca să-mi amintesc de calvarul cotidian. Ies cu ea pe stradă... de-al dracului! Nu aruncă nimeni după mine cu ouă... deşi aş merita! Şi cum merg eu prin ploaie, mă gândesc că Dumnezeu e ironic: ce-ar fi ca eu să devin singurul susţinător al lui Băsescu... în vreme ce poporul îl caută la sediu şi-l aşteaptă pe treptele Palatului, cu furci şi topoare, ca la '907?! Viziune apocaliptică... Şi ce-ar fi ca, după ce tot PDL-ul  a trecut, până la unul, în tabăra "bunilor" ... eu să intru în Fostul partid portocaliu şi să rămân, singur, acolo?! Aş minţi dacă aş spune că mă trec frigurile... trec doar strada şi ajung la destinaţie. Ce-ţi e şi cu imaginaţia asta! Poate mi se trage şi de la marea adunare naţională de la Petrila, unde am asistat, ca un umil scriitor ce sunt, cum toată  inteligenţia partinică a judeţului, de la prefect, la Moloţ, un sobor de preoţi  şi amândoi Ridzi, l-a periat bine pe cetăţeanul Manolescu... spre marea satisfacţie a asistenţei, alcătuită preponderent din profe de limba şi literatura română (scuzaţi băsefonia!), ambii inspectori şcolari, un preot, mulţi primari înfăşuraţi în tricolor, cameramani... şi, era să uit, câţiva scriitori zgribuliţi: eu, "scriitoraşul", maestrul Butulescu şi încă vreo trei "de la judeţ"! Oricum... scriitorii mai mult sau mai puţin locali, mai mult sau mai puţin autentici, au fost îndemnaţi să scrie în continuare: sertarele sunt goale! Ca şi buzunarele lor!
    Mâncarea a fost bună. Mai am un singur dor: să nu mă mai chemaţi la aşa ceva. În timpul ăsta iremediabil pierdut, cu discursuri politicianisto-culturale sforăitoare, cu linguşeli bine orchestrate... puteam să scriu o piesă! Şi de umilinţe sunt sătul!
P.S  2: M-am pozat şi eu cu Manolescu. A fost mişto. Am vrut să mă pozez şi cu popa, dar nu s-a putut: plecase la alt picnic! Iar şeful Poliţiei judeţene era singurul  care lipsea...   

marți, 17 aprilie 2012

Călătorie în Ţara Basmelor

     A fost dat ca a şasea premieră a unei piese pe care am scris-o, jucată pe o scenă profesionistă (alte patru au fost montate de trupe de amatori) să fie una pentru copii. Trei au fost "puse" pe scenele unor Teatre Naţionale. Dar nici ele nu mi-au stârnit emoţia pe care o resimt acum. Întotdeauna mezinul e cel mai iubit... "Călătorie în Ţara Basmelor" e piesa premiată anul trecut, la Teatrul Vasilache din Botoşani, şi care va fi reprezentată acolo, anul viitor. A câştigat detaşat întrecerea cu alte piese, doi dintre "juraţi" acordându-i punctajul maxim, cum am citit şi eu în ziare! Premise pentru un bun spectacol sunt: chiar şi alegerea piesei de către d-ra directoare Nicoleta Bolcă şi de regizorul Boris Melinti, pentru a fi reprezentată, pare a fi de bun augur... Dar cel mai important e ca Spectacolul  să placă celor cărora le este adresat: copiilor. 
     Legăturile mele cu teatrul pentru copii sunt relativ recente. Multă vreme am avut şi eu complexele de superioritate ale unui dramaturg "pentru cei mari". " Să scrii bine pentru copii e suprema performanţă a unui scriitor!" mi-a zis într-o zi o prietenă, directoare a unui Teatru de păpuşi. Sincer... la început n-am crezut-o. Dar am cedat insistenţelor ei de a scrie o asemenea piesă. De atunci... am recidivat! E greu să scrii pentru cei mici. Trebuie să fii, în opinia mea, pe frontiera subţire dintre Basm şi Lume. Or... să stai pe marginea de stilet a Poveştii e ca şi cum te-ai afle pe o buză de Niagara!
    Vă invit duminică 22 aprilie a.c., ora 12,  la Teatrul Dramatic "Ion D. Sîrbu" din Petroşani, la spectacolul cu piesa mea "Călătorie în Ţara Basmelor". Vom avea cei mai buni examinatori: copiii. 
   Oare... vom trece examenul?! 

marți, 10 aprilie 2012

Dialectica prostiei în zi de Sărbătoare

Cer din nou şi explicit, nu în coada unui articol, ca până acum, cititorilor mei normali, frumoşi la chip şi, mai ales, la Suflet, pentru care scriu mai departe în acest colţ de pagină, să nu se mai amestece printre nespălaţii care, profitând de lumina puţină, sar din tufişurile unde îşi mestecă neputinţa, prostia, şi îşi închipuie că mă prind de pulpană. Ei, oamenii adevăraţi să nu mai protesteze când sunt atacat: lăsaţi jigodiile să vină la mine! Ele sunt un fenomen tipic românesc. acela de a fi javră. Proştii sub clar de lună sau imbecilii de eclipsă, care au populat toată istoria noastră, jigodiile de serviciu... sunt cauza principală pentru care acest popor talentat şi la locul lui a rămas, de veacuri, în marginea istoriei. Pentru că extractul de javră răzbate cel mai uşor spre scaunele din faţă: ipostazierea acestei băltiri mioritice o vedeţi şi o simţiţi azi, stimaţi concetăţeni normali. Într-un singur loc au dreptate: eu sunt o miză mică, dar mizele mari au fost  spulberate de fiecare dată, de la Burebista încoace. Nu, jigodiile nu trebuie iertate nici măcar de Paşti! Sau Paşte (aceasta e maxima metafizică a javrelor: dacă spuneam "Paşte", ar fi spus că drept era "Paşti". Şi invers!) Proştii da, pot fi iertaţi, dar proştii care scot corniţe şi latră de la lumina chioară a anonimatului... niciodată! Ei sunt masa de unde elitele prostiei îşi aleg reprezentanţii şi îi aşază în fruntea bucatelor. Rezultatele se văd: şi pe masa de Paşti, şi pe băncile şcolilor, şi pe holurile spitalelor. Nu putem fi iertători cu cei care fac rău poporului român, nici de Paşti, nici de Crăciun. Dumnezeu a fost prea îngăduitor: prostia nu doare. Drept urmare, proştii s-au transformat în călăi. Într-o dialectică divină, fariseismul capătă îngăduinţă pentru că e nevoie de Simbol. dar la nivelul ţărânii trebuie să fim necruţători: de câte ori a fost iertată, prostia a reintrat pe geam, în casă. Nu toţi putem fi Iisus, nu putem ierta la nesfârşit. rezultatele prea îndelungatei îngăduinţe se vede cu ochiul liber în toată societatea românească de azi, chiar foarte aproape de noi. Aşadar, nu iertare perpetuă le trebuie jigodiilor de Paşti, ci o nuia de alun bine arcuită pe spate! Pentru ca, intrând în Primăvară să avem măcar speranţa că poporul acesta va reveni acolo unde, de drept, i-ar fi locul: în rândul neamurilor demne, frumoase, normale.

miercuri, 4 aprilie 2012

Stelele-n cer...

Mă obsedează versul eminescian "Stelele-n cer..." Atât: "Stelele-n cer...". O propoziţie eliptică de predicat. Numai un geniu putea "pune" atâta substanţă în nici trei cuvinte. Dar poetul acesta genial este şi un genial gazetar. Interzis pe timpurile comuniste, privit pieziş azi. "Vehemenţa nu e bună!" par a spune ciracii paradisului jigodistic. Care sunt , evident, nemuritori. Da, dar când Realitatea o cere?
Realitatea românească "cere" vehemenţă, intransigenţă şi chiar disperare încă de la începuturi. Pentru că România, sub diferitele ei forme şi titulaturi, e bolnavă chiar din leagăn. Eminescu, genial cum era, a fost printre puţinii intelectuali veritabili care a sesizat fenomenul, dar şi printre puţinii care aveau tăria morală, stilistică, filozofică... în sfârşit, avea geniul necesar ca să dea un diagnostic plenar şi definitiv. Noica a observat că Eminescu era omul plenar al Culturii române. Şi Noica a fost pedepsit, şi e încă, pentru "observaţia" sa...
Nu e bine să observi că România e bolnavă. Nu e bine să observi că alţii, evident geniali, au observat acest lucru. Eşti imediat taxat! Reacţia proştilor e imediată şi plină de o imbecilitate... plenară: "Ce, te compari tu cu ei?!" Dar eu, scriitoraşul, profesoraşul şi tot ce vreţi voi... o spun acum, de Paşti, după Paşti şi cât voi mai putea: România e bolnavă! Tocmai pentru că iubesc poporul meu, spun, cu mânie îndurerată, că e bolnav: ca grâul frumos năpădit de buruieni. Nu poţi iubi şi în acelaşi timp să fii şi ticălos: or, aş fi o canalie dacă aş vedea, aş simţi şi n-aş spune. Chiar dacă voi fi înjurat mereu de jigodii, cum sunt acum, n-am să tac!
"Stelele-n cer..." Nu mai trebuie să inventez, am scris în romanul "Îngere, vii?". "Îţi închipui cum se trezeşte o stea? Buimacă, nedumerită, singură...  În jur, drum de mii de ani lumină, nimeni..."
Fiecare dintre noi, chiar şi jigodiile, avem un înger pe umăr. Şi fiecăruia, acolo, în Cer, ni s-a "arondat" o stea. Îmi închipui steaua personajului crepuscular din România de azi... cum se plimbă, stingheră, printre stelele noastre, ale românilor naivi. Exact cum se plimba insul, singur, cu mâinile la spate, la un dineu cu alţi şefi de stat.
Mi-e milă de el. N-ar trebui, dar îmi este. N-ar merita, dar mie îmi pare rău de victime. Chiar dacă victimele de azi au fost călăii de ieri. Vai de steaua lui!
Şi vai de steaua noastră!
Stelele-n cer...
Paşte fericit!