joi, 22 martie 2018

DENUNȚ-o poveste oarecum imaginară din viața adevărată a lui Constantin Argetoianu-


                                                           SCENA 1

O odaie adâncă şi înaltă: senzaţia de spaţiu larg, generos, dar în acelaşi timp, tensionat. În fundal, o bibliotecă imensă. Lângă cărţile impecabil ordonate pe rafturi, pe mese, pe poliţe improvizate şi chiar pe duşumele, alte cărţi, evident rare, cu coperţile îmbrăcate în piele. Multe obiecte de preţ: bibelouri, tablouri, sculpturi şi ceramică, toate împrăştiate printre cărţi, pe pereţi, pe laturile odăii. Impresie de vechi şi valoare, ce sufocă fundalul şi ameninţă cu revărsarea iminentă spre prim-planul unde, singur, pe un jilţ, stă bătrânul Constantin Argetoianu. Intră Mitiţă Izvoranu. Boier uşor cănit, dar nu “trecut”, din generaţia “încă verde”. Redingota uşor prăfuită; un aer de grabă, nervozitate şi nesiguranţă - pe măsura vremilor- în haine, mimică, gesturi. Suntem în anul de graţie 1950...
MITIŢĂ: Bonsoar, mesiu Costică.
ARGETOIANU: Bonsoar, Mitiţă. (Se ridică şi-i strânge mâna.) Asie vu, sil vu ple!
MITIŢĂ (ridică şi coboară bastonul): A trebuit să las câteva măciulii peste cânele dumitale. Am tot bocănit în poartă, dar feciorul… nicăiri!
ARGETOIANU (resemnat): Ştii cum e cu slugile în ziua de azi: le-au zăpăcit bolşevicii… Fecioru’ ăsta mi-a rămas că-i surd şi de-a dreptul idiot! (Atent.) Iei un café? Ori…o vişinată?
(Răcnet.) Iosef! (Niciun răspuns. Se prinde cu mâna de pântec.) Prostata…
MITIŢĂ (complezenţă): Cum te simţi după operaţie?
ARGETOIANU (grimasă): Prost. Noroc că… mi-am dat, cândva, măsura în faţa femeilor! (Ștrengăreşte, cu ochiul. Totuşi, mai încet.) Iosef!
Iosef apare. Lălâu, aproape adormit.
IOSEF: Ce pofteşte mesiu?
ARGETOIANU: Destupă-ţi urechile, tontule: strig după tine, gata să-mi cadă boaşele!
IOSEF (imperturbabil): Sunt orele nouă trecute fix. (Căscat.) Acuşi ne cuşculim!
ARGETOIANU: Marş şi adu o vişinată!
Feciorul dispare, în dorul lelii.
ARGETOIANU (dă din mână a pagubă.) Pe dobitoc nici nu-l cheamă Iosef: l-am botezat aşa, după numele slugii lui Pera Opran de la Işalniţa, un smintit genial: pe fi-sa, veşnica domnişoară Elisa Opran, n-o putea suferi, fiindcă era fată şi el vroise un băiat! Îşi izgonise soţia şi copilul, şi trăia ca un pustnic la Işalniţa, în tovărăşia unei slugi credincioase, Iosef, un neamţ bun la toate. Lui Pera îi plăcea Dante, din care a şi tradus. Creştea cucuvele în colivii şi le asculta ţipătul toată noaptea. Punea pe Iosef să le acompanieze la vioară, iar el, cu capul pe masă, între două lumânări, citea şi trăgea din ciubuc.
Intră Iosef cu trataţia.   
ARGETOIANU: Ia, Mitiţă, e din vişine de Breasta. Mai am acolo o livadă... O ţin mai mult de dragul amintirii mumă-mi şi a lui tată-meu.
MITIŢĂ (gustă): Coane Costică, să trecem la chestiuni urgente: m-a trimis conu Alecu să-ţi spun să te păzeşti. Avem un băiat înfipt la Interne şi el ne dă de veste: pe unchiu-meu Ionel Izvoranu, pe Nicu Telescu şi pe Nae Obedeanu i-au ridicat alaltăieri. Pe dumneata urmează să te salte zilele astea! 
ARGETOIANU (calm, spre pendulă): Vin să mă ridice chiar azi, pe la miezul nopţii.
MITIŢĂ: Coane! (In alertă.)
ARGETOIANU: Nu te teme! Ştiu: nu e bine pentru domnia ta să te afle la mine... Dar... fii liniştit: până la miezul nopţii mai e un ceas şi îţi sunt îndatorat dacă mai stăm la taifas: la Sighet... ori la Aiud n-o să am cu cine scoate o vorbă...
MITIŢĂ: Sigur… la miezul nopţii?
ARGETOIANU: Cu nici o clipă înainte! Mă pricep: ca ministru de interne am trimis la arest ceva persoane... (Se aşază mai adânc în fotoliu.) Dragă, orice anchetator are orgoliul să se spună în târg: “Domnule, l-a luat azi-noapte pe Argetoianu drept din aşternut !” Eu însă n-o să le fac plăcerea să mă ridice din pene: n-o să mă culc! Dar în ceea ce te priveşte, fii fără grijă: înainte de miezul nopții te trec pragul, iar eu rămân să-mi aştept soarta. (Râde.) Le-am tras clapa: vin să-l aresteze pe vestitul Argetoianu, însă vor găsi un biet moşneag!     
MITIŢĂ: Coane, ar mai fi o ieşire... (Ezitând.) Ştii snoava cu dracu’ şi puntea… Cică... şi la nea Mihalache Turtureanu s-ar fi dus. Şi nea Mihalache i-a îmbrobodit, le-a spus că el apreciază noile autorităţi, şi chiar că e gata să colaboreze cu ele...
ARGETOIANU: Bietul Mihalache a cam frecat belengheru’ pe la Externe, ca secretar de stat  pe la casaţie… pe când eu, neică, am fost în fruntea trebii, ştii bine: şef de partid, ministru, prim-ministru… Eu sunt duşmanul lor personal: de câte ori i-am prins, i-am altoit! În ’21 eram ministru la Interne, când au ţinut mare Congres… într-o noapte i-am băgat la zdup pe toţi! De atunci mi se spune “naşul comuniştilor “.
MITIŢĂ: Coane, da’ nu i-ai terminat chiar de tot…
ARGETOIANU: Rău am făcut: trebuiau rași! Cum era pe vremea turcilor… Turcu’ dacă te prindea, te tăia fără protocol. Îl prindeai tu…idem. Cât erai tare…harşti! Când erai slab…capu’ în ţărână! P-ăştia... i-am belit, dar nu   le-am luat pielea, cum ar fi trebuit, când i-am avut în mână. Acum e rândul lor să mă  jupoaie. Şi o vor face pe cinste, te asigur!  
Mitiţă priveşte tot mai insistent pendula.
ARGETOIANU: Fii liniştit, mai e un ceas… Nu te las eu, parol!
MITIŢĂ: Nu că mi-ar fi teamă…
ARGETOIANU: Ba să-ţi fie, Mitiţă! Pielea e scumpă şi trebuie păzită ... cât și dacă poţi! Mai ia o vişinată de Breasta! (Strigăt.) Iosef! (Feciorul apare imediat.) Mai adu o vişinată! (Mitiţă protestează, moale.) Ia, Mitiţă: e poamă de Breasta!
MITIŢĂ: În ’44, cu nasul dumitale de copoi ai mirosit că se apropie tancurile sovietice şi… ţuşti în Elveţia! Frumoasă mișcare!
ARGETOIANU: Am şters-o…româneşte...
MITIŢĂ: ... da’ te-ai întors peste doi ani!
Apare feciorul cu sticla de vişinată. Cască, ostentativ.
ARGETOIANU: Închide pliscu’, brabete, că intră musca!
Feciorul nu răspunde: toarnă încet, adormit.
ARGETOIANU: Du-te şi te culcă, pramatie! Lasă sticla! (”Flăcăul” lasă sticla şi se îndepărtează, indolent.)  Ia, Mitiţă! Aş trage şi eu o duşcă, da’nu mă lasă foalele...
MITIŢĂ (gustă): Dacă rămâneai în Elveţia, acum îi salutai de la distanţă pe bolşevici! Coane Costică, recunoaşte c-ai făcut o greşeală: te-ai întors în țară, ţi-ai făcut partid şi ai crezut că-i dai gata pe comunişti!
ARGETOIANU: Şi nu puteam să-i birui?
MITIŢĂ: Poate numai pe hârtie… Nu poţi să baţi pe unul care are sub pulpană toate atuurile.
AEGETOIANU: Dacă nevricosu’ de Tătărăscu şi novicele de Maniu…şi Regele!
MITIŢĂ (îndârjit): Coane: cu de o sută de ori Regele, Maniu şi Tătărescu la un loc şi n-ai fi izbândit. Cărţile erau făcute: ce rost a mai avut să te baţi?!
ARGETOIANU: Hai să-ţi spun o poveste cu tată-meu, Generalul. La nişte manevre pe câmpul Malmaisonului, vine în inspecţie însuşi Principele.
MITIŢĂ: Bătrânul Carol…
ARGETOIANU: Viitorul bătrân... Pentru a-l flata pe Domnitor, ştiut nemţofil, comandanţii de companii îl denunțară pe tată-meu că aplică regulamentul franțuz… și nu pe cel nemțesc! Numai că tată-meu, în prezența Principelui, sosit să verifice ”denunțul”, manevră tot după regulamentul franțuz. Principele îi făcu observaţie, dar tată-meu continuă manevra conform regulamentului nou. Atunci Principele se repezi cu calul asupra lui tată-meu şi strigă în faţa frontului, în franţuzeşte:” E o ruşine pentru un căpitan    nu-şi  cunoască  regulamentul! Îl veţi pedepsi cu  48  de ore  arest şi veţi face un raport în care îl veţi scoate din activitate ca incapabil!” Între timp, Principele fu pus la curent că regulamentul se schimbase de curând,  singurul care procedase corect fusese tată-meu şi dete poruncă să fie revocat ordinul. Dar tată-meu îşi prezentă pe loc demisia şi, în ciuda tuturor insistenţelor, chiar a Principelui însuşi, îşi sfârşi o carieră ce se anunţa dintre cele mai eclatante.
MITIŢĂ: L-am cunoscut pe bătrânul dumitale: era ca un brad…
ARGETOIANU: Eu sunt catâr, ca taicu... Să fi stat la băi la Franszensbad, unde în tinereţe mă ducea mumă-mea… și să fi răcnit de peste deal?! M-a tras aţa în vâltoare! 
De afară se aud zgomote: un geam sau o uşă izbită. Mitiţă ciuleşte urechi-le: sare în picioare.
ARGETOIANU (calm): Nu te speria, Mitiţă: până la miezul nopţii mai e…! Iosef! (”Feciorul” apare în prag.) Iosef, ce se aude afară?
Iosef, somnambul, iese. Revine imediat. 
IOSEF: O pisâcă  răsturnă un înger de ghips, conaşule! (Iese fără să i se spună.)
ARGETOIANU (lui Mitiţă): Nu-ţi fie teamă: nu vin înainte de miezul nopţii! (Mitiţă rămâne totuşi în picioare.) Şi mai ia o vişinată! (Îi umple, din nou, paharul. Îl privește fix.) Oleacă aduci cu Titu Maiorescu… mai ales la sprânceană! Ce om și conu’ Titu…! Ținea un curs, Istoria filozofiei, la Facultatea de Litere. Cursul începea la şase seara, dar sala era înţesată cu două ceasuri înainte! Veneau atâtea cucoane, încât noi, cei mai tineri, stam pe ferești… ca cucii pe arac! Am fi stat şi-n limbă, numai să nu pierdem un cuvinţel al maestrului!
MITIŢĂ: Tată-meu zicea că logosul lui Maiorescu era o nebunie pe capul Bucureştiului.
ARGETOIANU: Numai că, atunci  când l-am cunoscut pe omul Maiorescu, şi l-am cunoscut destul de bine, am fost chiar amici politici, mi s-a părut mai degrabă prăfuit... Așa e omu’: sare ca un leu și cade ca o balegă…
Din nou, zgomot afară. O uşă trântită. Zvon de paşi.
ARGETOIANU: Iosef!
Iosef nu apare decât peste câteva momente. Mitiță e gata să ţâşnească din nou în picioare.
IOSEF (fără să fie întrebat): Mesiu, vântu’ trânti oblonu’ mare di la poartă! (Dispare.)
ARGETOIANU: Stai liniştit, Mitiță: mai e oleacă până la miezul nopţii... Mai ia o vişinată! (Îi toarnă în pahar. Mitiţă, cu mâinile tremurânde, apropie paharul de buze.)       
MITIŢĂ (mahmur): Bună coane… dar tare!
ARGETOIANU: Lvezile de la Işalniţa…
MITIŢĂ: Breasta…
ARGETOIANU: Breasta, da, da! Se duc şi ele… S-a dus o lume…Totul trece, Mitiţă… (Arată spre fundul încăperii.) După mine nu mai rămâne nimic. Toţi prietenii şi duşmanii mei, laolaltă, sunt cu toții umbre. Şi Nicu Filipescu, şi Marghiloman, şi Iorga. Averescu, Brătianu, Maiorescu… (Arată rafturile.) Am adunat tot ce am găsit mai de preţ într-o viaţă: tablouri, sculpturi şi, mai ales, cărţi. Le-am pus la un loc, ca să nu se mai obosească tovarăşii să le caute. Pentru ele cer îndurare!
MITIŢĂ: Se duc ei oameni… dar cărţi…
ARGETOIANU: Am învăţat să iubesc obiectele de valoare de la conu’ Mihalache Kogălniceanu, care a avut trei patimi: ţara sa, femeile altora şi lucrurile de artă. Ultima lui pasie a fost Siţa Grădișteanu, o toantă, numai că el o iubea la nebunie. Dama îl înşela, se certau straşnic, după care se împăcau urgent. Ultima oară, Siţa o făcuse lată, şi nea Mihalache o rupsese definitive cu dânsa… pentru o săptămână!  Apoi, conul îi scrie o epistolă înflăcărată de şaisprezece pagini, în care îi cere, în genunchi, iertare. Fufa îi răspunse în taină… ce știa Bucureştiul: “Si tu ve venirvene, si non, non !”
MITIŢĂ (crispat, cu urechea spre ușă): Ha-ha!
ARGETOIANU: Eram copil când m-a dus la conu’ Mihalache unchiul meu, Grigore Argetoianu, care îl vizita de trei-patru ori pe săptămână. Când l-am cunoscut eu, conu’ Mihalache era un bătrân buhăit, îmbrăcat neglijent, cam  pe drojdie”. Vorbea mult, iar contrastul dintre vioiciunea duhului şi prăbuşirea trupului era jenantă. Aveam mereu impresia că aud un glas de dincolo de mormânt. Atunci era furios împotriva lui Brătianu, care refuzase să-i cumpere pentru a treia oară colecţia de tablouri: de două ori i le cumpărase fără să le ridice însă, dar a treia oară Vizirul spusese: “Destul!”  
Din nou zgomote afară. Mitiţă, parcă mai liniştit.
ARGETOIANU: Tot vântul… Mai ia o vişinată! (Îi umple paharul.)
MITIŢĂ (ameţit): Da, da…de Breasta… de Işalniţa…
ARGETOIANU: Apropo de Breasta şi de miezul nopţii: Ți-am povestit de Pera Opran şi de fiica lui, Elisa? Din încrucişarea dintre o sfântă şi un zănatic, cum a fost Pera, a ieşit o fiinţă urâtă dar, ca spirit, fermecătoare. Fata  ducea o viaţă absurdă: se culca între cinci şi şase dimineaţa, dormea toată ziua şi se scula la şase seara.
MITIŢĂ: Şi când Dumnezeu… mai mânca?!
ARGETOIANU: La opt seara şi la unu dimineaţa. Nu era lucidă decât noaptea. Mumă-mea îi era atât de devotată domnişoarei Opran, încât de câteva ori pe an, la noi la Breasta, unde domnişoara Elisa venea numai pe vremea Lunii!... dar cel mai ades la ea, la Işalniţa, stăteau împreună “să treiere” până la patru-cinci dimineaţa. (Mitiţă aruncă tot mai dese priviri pendulei.) N-o să uit niciodată odaia cu arme, unde mă culca mumă-mea în escapadele de la Işalniţa… Pe păreţi erau puşti, iatagane, arbalete albaneze cu ţevi subţiri, de cremene, sau puşti turceşti cu plăselele înflorate. Alături, o masă imensă, rotundă, zugrăvită cu chipuri de sultani. Mama şi domnişoara Opran “treierau”în salonul de alături, iar eu, în mijlocul armelor şi al poveştilor groaznice cu turci şi tătari pe care mi le închipuiam, stam în pat cu ochii închişi. Dimineaţa, mama mă găsea suspinând… (Se ridică, brusc.) Acum du-te, Mitiţă…
De afară, un mic zgomot.           
MITIŢĂ (crispat): E vântul…
ARGETOIANU: E…încă vântul! (Îl împinge uşor, spre ieşire.)
MITIŢĂ (înnecat): Coane, fii cu grije…
ARGETOIANU: Mitiţă, eu şi Destinul suntem amici vechi. Ştii cum e prietenia: când o alintare, când o păruială…(Împingându-l încet, ajung lângă uşă.)
MITIŢĂ (îngaimă): Rămâi cu Dumnezeu, coane!
ARGETOIANU: Du-te cu Dumnezeu, Mitiţă!.
Mitiţă iese. Argetoianu se întoarce în mijlocul odăii. Ia de pe masă o carte, o desface fără s-o privească, o aruncă la loc. Priveşte pendula: e aproape doisprezece. Se lasă încet, greu, în fotoliu. Îşi acoperă picioarele, cu un pled. Micşorează lumina lămpii. În odaie se aşterne o penumbră vâscoasă. Câteva clipe de tăcere întunecată… De afară, inconfundabil, vântul. Apoi, un oblon izbit. Din nou linişte. Apoi, bătăi puternice în uşă.      
ARGETOIANU (fără să se ridice): E deschis! (Liniște.) Vreți să-mi pun singur cătușele?! (Se ridică: se duce spre ușă.) Bă, dar tari mai sunteţi voi, comuniştii, dacă vă e frică de un moş băşinos ca mine!  
                                                          SCENA  2

Scena goală. De afară, cor bărbătesc izbucnit din:
DIFUZOR: Partidul meu iubiit…mândriiia meaa…
                Te cânt părinte draag…din toată inimaa!          
VOCEA LUI ARGETOIANU (venind dincolo de pereţi): De doi ani putrezesc în celula asta şi nici măcar nu mi se spune de ce! Judecaţi-mă după legea voastră! Condamnaţi-mă. Executaţi-mă! N-aţi fi primii şi n-o să fiţi nici ultimii: naţia asta are bunul obicei ca să-şi execute înaintaşii! Aşa, ca să se ducă dracului tot… Şi eu am  fost ministru de Justiţie, şi-n vremea mea s-a atârnat în ştreang. Însă… niciodată, nimeni n-a fost executat prin putrezire!
DIFUZOR: Cu primăvara ta…se-nalţă ţara meaa
                 Spre slaaava ta…spre slaaava taaa!

                                                        SCENA  3

O cameră de anchetă. Mobilier simplu, rudimentar. La masă, Anchetatorul. În picioare, Argetoianu. Alături, în faţa unei maşini de scris ca o batoză, Grefierul.
ANCHETATORUL: Inculpatul să ia loc!  
ARGETOIANU (se aşază): Vă mulţumesc, domnule Anchetator. După doi ani de putrezire aflu, în sfârşit, că sunt inculpat! E o zi fastă a vieţii mele. Eu respect legea şi pe oamenii ei: am fost ministru în ţara asta de vreo douăzeci de ori, sub trei regi, și nu pot accepta să fiu tratat ca un animal!
ANCHETATORUL: Vi se satisface cererea: veţi fi judecat. Numele şi prenumele!
DIFUZOR (filtrat prin pereţi, dar viguros): Draag partid, paartid biruitoor !
ARGETOIANU: Constantin I  Argetoianu.
GREFIERUL (loveşte clapele, ca pe fasole): … Ar-ge-to-ia-nu...
ARGETOIANU: După certificatul de naştere mă numesc Ion I Argetoianu, numai că… unchiul meu, generalul Nicolae Haralamb, s-a obligat să mă declare în locul lui taică-meu, la Starea Civilă. Cam cherchelit, mi-a uitat pe drum numele şi m-a declarat… Ion!  
GREFIERUL (după ce rupe foaia): Ion I Ar-ge-to-ia-nu .
ARGETOIANU: În toţi anii de şcoală, dar şi în diplomaţie, m-am numit Ioa. Abia târziu am redevenit Constantin.
GREFIERUL (rupe din nou foaia): Con-stan-tin…
ANCHETATORUL (răcnet): Marş afară, idiotule: n-o să pierd o zi întreagă ca să scrii tu un nume! (Îl împinge de pe  scaun şi se aşază în locul lui.) Treci în capătul coridorului şi nu te mişti de acolo, ‘nţeles?
GREFIERUL (drepţi!): ‘nţeles, tov maior!
DIFUZOR: Draag partid…paartid biruitoor!
ANCHETATORUL: Dacă Dumnezeu însuşi apare, îl saluţi regulamentar, dar îl opreşti şi-i spui: Îmi pare rău, dar tov’ maior e în anchetă!
GREFIERUL: Tov’ comisar, cu tot respectu’… e o problemă!
ANCHETATORUL: Ce... problemă, idiotule?!
GREFIERUL: Dumnnezeu nu s-ezistă!
ANCHETATORUL: De unde știi, prostane?!
GREFIERUL: A spus tov’ colonel la cursu’ scurt!
ANCHETATORUL: Gura… și marş la post! (Grefierul salută şi iese. Alt ton.) Ce mai faceţi, domnule Argetoianu?   
ARGETOIANU (spre locul unde dispăruse grefierul): Omul n-are nici o vină: cum vă spuneam, de chestiunea cu numele e vinovat unchiul meu…
ANCHETATORUL: … Nicolae Haralamb, frate vitreg cu bunicul dumneavoastră, Otetelişanu… Un om plin de farmec, întotdeauna îmbrăcat elegant, un dandy…
ARGETOIANU: … mereu cu o pasie, pe care nu o ascunde, dimpotrivă… Dar de unde ştiți?!
ANCHETATORUL: Dacă aveți nevoie de un ghid pentru viața dumneavoastră… eu sunt ăla!
ARGETOIANU: Domnule, dar viaţa mea e un labirint în care uneori şi eu mă pierd!
ANCHETATORUL: Și… dacă tot a venit vorba de nume… să poposim în conacul de la Breasta, într-o zi de primăvară târzie, în care a primit botezul creştinesc unicul fiu al jupânului Ion Argetoianu şi al coanei Constanţa Argetoianu, născută Otetelişanu. (Se ridică: rămâne în picioare.) Alaiul încă nu s-a întors de la biserică, unde pruncul a fost coborît, după datină, în covata cu apă sfinţită, dar în salon masa sărbătorească e déjà întinsă şi aşteaptă oaspeţii. (Spre masa… lipsă!) Întinsă… pe dracu: mai flămânzi decât azi… și de când ne știm… n-am fost niciodată! (Strigăt.) Elena!
Intră o femeie: trece pe lângă Argetoianu, îl îmbrăţişază, şi se duce spre stânga mesei.
ANCHETATORUL: E nevastă-mea: am reușit s-o angajez femeie de servici… ici!
ARGETOIANU (a văzut o stafie!): E… leită… Elena, mătușă-mea Glogovanca!
ANCHETATORUL: Dumnezeu a lăsat rudele să semene-ntre ele: e chiar strănepoata mătușii dumneavoastră! Știe istoria Argetoienilor mai bine ca mine! Dar să nu pierdem vremea: prima care s-a întors de la biserică e mătuşa pruncului, adică a dumneavoastră, Elena Glogoveanu, născută Otetelişanu… Scundă şi îndesată, cu mâini şi picioruşe de copil, e peste măsură de pedantă: mereu îmbrăcată în mătăsuri, cu podoabe alese...
ARGETOIANU: Și… adoră complimentele! (Spre femeie.) Ce bine arătaţi şi azi, mătușă!
MĂTUŞA ELENA (întorcându-se): Eşti tre şarmant! Mersi ! (Se aşază.)
ANCHETATORUL: Locuieşte într-o casă splendidă, cu aere de palat, în care poposeşte însuşi domnitorul Carol  de câte ori vine în Craiova.
ARGETOIANU: Această femeie ascunde o inimă oţelită şi o voinţă neînduplecată. Ceea ce nu se poate spune la fel şi despre fiul ei, vărul meu Nicu Glogoveanu. Mărunt, ca şi dânsa, dar îmbrăcat fără gust. (Anchetatorul ”trece” în Nicu Glogoveanu: se ridică și, cu paşi mari, absent, și se aşază lângă mama sa.) Prost, calic şi antipatic…
MĂTUȘA ELENA: Du-te-ncolo, răcane: mă murdărești! (Se scutură pe haine.) Nu-i de-ajuns că te-am ținut în burtă vreme de nouă luni… (Scuipă.) de m-am umplut de scârbă?!
DIFUZOR : …se-nalţă ţaara meeaaa!
ARGETOIANU: Văru-meu va pleca la Paris, unde se va căsători cu domnişoara Philippon, fiica unui modest profesor la care stătea în gazdă, spre disperarea mumă-si. Doamna Glogoveanu mai are două fiice, care se vor căsători, una cu Mitiţă  Bibescu, un nepot al lui  Vodă, cealaltă cu un Miclescu din Moldova.
DIFUZOR: Spre slaaava ta…spre sla-va-taaa!
ARGETOIANU (spre femeia de alături): Mătuşă-mea Glogoveanca nu-şi suportă niciunul din cei trei copii, în schimb îl adoră pe feciorul vitreg, Alexandru Glogoveanu, fiul soţului din prima căsătorie. (Anchetatorul își îndreaptă cocoașa ”de Nicu Glogoveanu”: se ”face”  solemn, mândru şi triumfător ca un prinţ: coboară în sală  și sărută mânuşiţele doamnelor din primul rând. Apoi, se întoarce pe Scenă.) Alexandru poartă pe un trup înalt şi zvelt capul lui Napoleon al treilea. Elegant, simpatic şi prostănac, cântă foarte bine la clavir, jocă prost cărţi, compune valţuri şi face datorii.
Anchetatorul-Alex Glogoveanu trimite bezele spre Sală. Se întoarce pe Scenă, se așază lângă mama sa vitregă, care îi face loc cât mai aproape de dânsa: cu miere în priviri, îl pupă. Triptic în doi: Elena ”între” fiul vitreg și fiul adevărat, întruchipați, pe rând, de Anchetator, care se mută, când în dreapta, când în stânga femeii, luminându-și sau boțindu-și chipul.
ARGETOIANU: După războiul din ’77 va demisiona din ofiţer de artilerie şi va muri ruinat la moşia lui din Glogova, cu nostalgia lucrurilor frumoase din viaţa lui aventuroasă, dar la căpătâi cu o jupâneasă urâtă.
ANCHETATORUL(Nicu): Halal mamă: pupă un bastard și scuipă pe cel zămislit din carnea-i!
MĂTUȘA ELENA: Mai bine nășteam un șobolan! Un șobolan am și născut: unu’ care s-a dus la Poliție și m-a denunțat că trăiesc cu fiu-mi vitreg…
ANCHETATORUL: Vede tot târgu’… De Crăciun tai porcu’… (Spre sine.) cu ăsta, de Paști… îi vopsești ouăle… ăstuia. Și dacă te-am vârât în denunț… e și că tu m-ai părât: cică am luat cu japca o curea de cinci pogoane din domeniu statului… ce era partea mea de moștenire de la taicu… bărbatu-tu… ce mai rămăse dupe ce i-ai dat tot ăstuia (Spre sine.)… la care-i vopsești ouăle!
MĂTUȘA ELENA: Mârlan!
ANCHETATORUL: Viperă! De-asta am ieșit prost și urât: m-am chinuit nouă luni în burta ta!
MĂTUȘA ELENA: Denunță-mă!
ANCHETATORUL (Nicu): Cui?!
MĂTUȘA ELENA: Lui Dumnezeu! (Cu scârbă.) Și Madarasz era mai frumos!
ARGETOIANU: Madarasz e un exemplar pleşuv, cu barbă căruntă şi cilindru cenuşiu. S-a angajat cu ani în urmă la bunică-mea Otetelişanu, ca fecior, dar având mâini subţiri, îi tot cădeau farfuriile din mână, încât bunicu-meu îşi dădu seama că avea fason de boier şi, aflând că fugise din Ungaria în urma înnăbuşirii răscoalei lui Kossuth, îl trecu din rândul servitorilor în cel al prietenilor. (Anchetatorul face o plecăciune spre Sală.) Joacă bine şah şi vorbeşte stricat româneşte. Madarasz, spune: “brânză”!
ANCHETATORUL (Madarasz): Branza! (Râde.)
ARGETOIANU: Se va însura cu o numită madam Farcaş care ţine un  pension de fete, o va nenoroci şi va muri uitat de toţi după 1880. Acum suntem în anul de graţie 1871…
ANCHETATORUL (spre sine): Acesta e vestitul dumneavoastră unchi, Nicu Haralamb… Mai sunt prezenţi: Vasile Obedeanu, doctorul Drăgescu şi Costică Olănescu. Domnilor, poftiţi! (Se înclină de trei ori, semn că își asumă prezențele celor trei amintiți.) Și… să nu-l uităm  tocmai pe Romeo Ratti! (Se mai înclină o dată: va fi și Romeo Ratti.)
ARGETOIANU: Romeo Ratti, profesor vestit, milanez autentic, muzicant remarcabil, de o inteligenţă fină şi pătrunzătoare, dar şi cu o serioasă cultură franceză. A venit în Craiova ca şef de orchestră al unei trupe de operă italienă… şi a rămas. E profesor particular în mai toate familiile bune din urbe şi animator de Cenaclu.
ANCHETATORUL (spre sine): Ce mai faci, bunicule? (Tot… el.) Bine. Dar ţie cum îţi merge? (Anchetatorul.) Am ajuns maior în Armata Populară. O fi bine? (Ratti.) O dată bine şi de trei ori rău! (Cu degetul întins.. spre propriul piept.) Sunt supărat pe tine! (Anchetatorul.) De ce, bunicule?! (Ratti.) N-ai venit la înmormântarea mea… M-am tot uitat după tine, dar nu erai printre cei trei din urma dricului! (Anchetatorul.) N-am putut să vin, bunicule: era iarnă,         n-aveam palton. M-ai iertat, bunicule? (Se aşază la biroul-pian. Cântă: degetele pe dosare.)
                                               Ich bien Nikolaus
                                               Laus der Gute, Laus der Gute,                                                                    
                                               Mann von Pepita!
MĂTUŞA ELENA (evident excitată: se ridică): Romeo, o polcă! (Din culise, o polcă.)
DIFUZOR: Se-nalţă ţara meaaa!
Mătuşa Elena îl ia la dans pe Haralamb… adică tot pe Anchetator!: “măturăsalonul.
ARGETOIANU: Cel mai bun dansator era alt unchi, nea Vasilache Obedeanu: bărbat frumos, elegant, cu mustaţă albă, tăiată scurt, cu buze neastâmpărate… (Anchetatorul… plecăciune: ”intră” și în Obedeanu…) E mereu pe drumuri, când la Bălceşti, când la Craiova, Romanaţi sau Oboga, unde are o curea de moşie, a cărei recoltă…
ANCHETATORUL: … o vînd la trei-patru negustori deodată…
ARGETOIANU: … dar pe care izbuteşte să-i împace… după ce le toacă paralele.
MĂTUȘA ELENA: Și pe mine, soră-sa, mă-nșelă o dată… da-l denuțai… și-l luară cu jandarii, fir-ar el al dracului de gârlopan!… da’ le dădu de beut… și scăpă, canalia!
ARGETOIANU: Mucalit, pişicher, a fost ofiţer în armata lui Amza… sau Omar-Paşa… A făcut tot războiul Crimeii, după care a fugit de la turci şi s-a înrolat în armata română…
ANCHETATORUL (Obedeanu): … de unde tocmai demisionai!
ARGETOIANU: Născocitor de afaceri, samsar, jucător de cărţi.
ANCHETATORUL (deget-țintă spre propriul piept): Sunt o hahaleră! (Anchetatorul.) Și din ce trăiești? (Obedeanu.) Sunt martor de profesiune! (Anchetatorul.) Martor… la ce?! (Obedeanu.) La orice. Vrei să-ți tragi o curea de moșie la Balș, pe motiv că e moștenire de la tătâne-tău… ce-a primit-o de la Banu’ Mihai  pentru fapte de vitejie? Io îs martor… c-așa e! Dar cel mai mult îmi plac denunțurile. Vrei să te desparți de nevastă și să rămâi cu toată moșia? Îl denunț io… că-s amantu’ ei… de când era-n scăldătoare! (Anchetatorul.) Păi… asta-i Justiție?! (Obedeanu.) Justiția nu e cucoana aia cu cântaru’ și legată la ochi?! 
MĂTUŞA ELENA (încălzită, îşi face vânt cu evantaiul): Uf, mă scoseşi din ţâţâni, Nicule!
ANCHETATORUL (Haralamb): Îmi închipuii c-o învârt pe Bengeasca!
ARGETOIANU: Elena Bengescu, o prietenă de-a mamei, o fiinţă excepţională… care, ca orice divă, va muri tânără...
MĂTUȘA ELENA (spre Haralamb): Al dracu’ cu soru-ta… adică cu subsemnata: mă învârți pe mine pănă fac spume… și te gândești la Bengeasca! Las’ că-ți vâr io un denunț!
ANCHETATORUL (Haralamb): Ce denunț, soro?!
MĂTUȘA ELENA: Că l-ai vândut pe domnitorul nostru Cuza! (Se ridică.Spre Sală.) Onorat auditoriu: ăsta... ce-mi face scârba să-mi fie frate... îl trădă chiar pe prietenul şi binefăcătorul său, Vodă Cuza… Daravela vine cam așa: amândoi fură colegi la școala militară, împărțiră prima soldă și prima muiere. Când ieșiră locotenenți, viitorul Vodă își ”trase” amicul în garnizoana lui… era  sfetnicul și codoșul lui… îl trimitea cu bilețele la multele lui dame… Numa’ că într-o bună zi merse cu scrisorica, nu la fufa adrisantă, ci la Doamna Cuza… căreia-i turnă și alte denunțuri… (Se așază.) 
ANCHETATORUL (Haralamb): Mă… pitpalac pă denunțu’ tău: acuși apare Pheoni  Grădişteanu… și-o s-o învârt până-i cad jartelele!
MĂTUŞA ELENA: Nu vine: are belele cu pămpălău’ de gineri-su… vai de mama lui: demisionă din magistratură, unde-l băgase ta’su pentr-o juma’ de moşie… Nu era-n stare de nimic: cică… îi dicta grefieru’, dar el nici măcar nu reuşea să repete! Nici să mănânce singur nu era în stare. Îl îndemna soacră-sa: “Grigoriţă mamă, mestecă bine să nu te înneci!”
ANCHETATORUL (Haralamb): Ce femeie coana Pheoni: numa’ muc şi sfârc! Ca zvârluga!
MĂTUȘA ELENA: Şi nimeri ca ginere… tomnai pă Costică Olănescu! (Anchetatorul: plecăciune.) urât ca dracu’… şi pă deasupra, fustangiu…
ANCHETATORUL (Olănescu): … însă foarte deştept… trebe a recunoaște: m-am înapoiat de la Paris, inginer.
ARGETOIANU: Era gata să obţină mâna mumă-mi…
MĂTUȘA ELENA (se ridică): … care, spre norocu tău… (Mâna la gură!) Scuze, domnule Argetoianu!
ARGETOIANU: Nu-i nimic, distinsă doamnă: în teatru și-n viață îl tutuiești și pe Dumnezeu!
MĂTUȘA ELENA: … îl preferă pe Argetoianu. Să însură cu o Filipească, ajunsă ministru şi preşedinte de Cameră... … și era gata s-ajungă prefect… dacă io nu-I înfigeam în boașe un denunț… cum că trăiește cu soru’sa, Şaşuna Gârleşteanu.
ANCHETATORUL (Olănescu): Ei, și?!  Și iapa mea: dacă o țesel și-i dau păru’ pe spate…
MĂTUŞA ELENA: … arată mai a femeie decât Şaşuna Gârleşteanu! Ultima oară când o văzui… în miezul verii, avea în picioare un galoş şi-un şoşon… și, în jurul gâtului, în loc de cache-nez, o pereche de izmene de-ale lui bărbatu-său…
ARGETOIANU: Tata… când o găsea la noi, o scotea pe uşă-afară…dar ea intra pe fereastră!
MĂTUŞA ELENA: E-he, da’n tinereţe… matracuca era amazoancă! Atunci tac-tu-i  închina ode! Una, pe care-o ştia tot târgu’, suna aşa:
                                 Calu’ se duce, suflă, bate, sare
                                 Şaşuna-l mângâie uşor pe spinare .
                                 Apoi deodată ea pe cal sări
                                 Şi strângând din pulpe, în galop porni!   
Da’… fieșce ginere își are ginerile de-l merită: papițoiu’ de Olănescu nemeri un ginere mai abitir ca dânsul: pe doctoru’ Drăgescu: unu’ cu barba “a la Fra Diavolo “…
ANCHETATORUL (Dr[gescu): Madam Ileana: mă-nșeală memoria sau, cândva, îți plăcea barba mea?!
MĂTUȘA ELENA: Îmi plăcea… pă dracu!” Îmi jurai că mă iubești… deși-ți puteam fi mumă!... și îți curgeau balele dupe Șașuna… de-ți putea fi bunică! Era gata-gata ca secătura s-ajungă medic primar al judeţului... de nu-i înfigeam io un denunț... în care scrisăi… ce știa tot târgu’: la penitenciarul din Bucovăţ pusă termometru-n curu’ unui puşcăriaş dis de dimineaţă, şi pe la miezu’ nopţii să pomeneşte cu un gardian, cioc-cioc la geam: “Dom doctor, i-l scoatem acum sau aşteptăm până poimâine?”      
ANCHETATORUL (Ratti: acorduri de pian): Tot ce e frumos trece…  Abia aștept să treacă și simfonia asta cu miros de hazna… cu anunțuri… cu denunțuri… și alte pârțuri!… ce se numește pompos ”Viață”… dar care nu e decât umbra unei umbre, cu care ni se joacă alții…
MĂTUȘA ELENA (scuipă): Puah! Viața e doar un concurs de dat cu șpițu-n ouă...
ANCHETATORUL (Nicu Glogoveanu): … cum îmi dai și mie-n boașe, mumă…
MĂTUȘA ELENA: Nu-mi zice ”mumă”: te-am ținut în burtă șapte luni doar pentru că Dumnezeu avea nevoie de încă un netont care să tragă pe nas din aerul Lui!
ANCHETATORUL (Madarasz): Vieața e o branza… cat la Lume: îți vari picioare in dansa… și ramai lipit… ca un șoarec in piftie!
MADAM ELENA: Tacă-ți clonțu’, bozgore: acu’ îți vâr și ție-n cur un denunț! 
ANCHETATORUL: Și ce danunțam la mine, madam Ilona?!
MADAM ELENA: Orce… numa dănunț să fie! O să te dănunț Dumnezeului tău că mergi în fieșce duminecă la biserica Madam Dudu și te închini Dumnezăului nostru!
DIFUZOR: Am jurat că ţara când ne va chemaa…
                Inima şi viaţa ne vom daaa!
Anchetatorul se întoarce la birou, ”mătușa” dă să iasă.
ARGETOIANU (spre ”mătușă”): Sărut mâinile, doamnă! Mă simt uimit și flatat a constata că îmi știți viața mai abitir ca mine însumi!
MĂTUȘA ELENA: Cu multă plăcere, domnule Argetoianu! Eu și soțul meu jucăm viața dumneavoastră ca pe-o scenetă, de sărbători... E singurul lucru care ne mai face plăcere și  ne îndeamnă să mai respirăm! (Ia mătura lăsată lângă ușă: iese.)
ARGETOIANU: Ai o soție minunată! Nepotul lui Romeo Ratti merita un așa dar… L-am iubit mult pe bunicul dumitale… pe care mama îl tot îndemna să mă-ndoape cu Chopin…
ANCHETATORUL: Și el v-a adorat. Ca pe toată familia Argetoianu. Eraţi plecaţi demult din Breasta, lucraţi deja în diplomaţie, bătrânul dumneavoastră tată era în amurg, dar bunicul vă ducea dorul: pândea automobilele ce se opreau în faţa conacului… Sosirile dumneavoastră erau sărbătorile vieţii lui: trăia doar pentru ele. Cât eram copil, mi-a povestit sute de episoade Argetoianu. Le retrăiam împreună, ca pe propria viaţă. Mai târziu, când am ajuns şi eu în București, v-am urmărit fiecare pas. Nici nu era greu: gazetele vă vânau…
ARGETOIANU: Mai spune-mi despre bătrânul Ratti!
ANCHETATORUL: Din banii de meditaţii, din concerte şi cu sprijinul tatălui dumneavoastră, bătrânul macaronar şi-a încropit o curea de moşie în coasta Brestei. Dar, spre marea lui mâhnire, tatăl meu ne-a “tras” spre capitală. Bunicul a rămas singur, la Breasta. S-a stins încet şi trist, ca o lumânare.
ARGETOIANU: Şi dumneata, fiu de moșieri, ce cauţi printre proletari, domnule?!
ANCHETATORUL: Tata a căzut în patima jocului de cărţi. Nici nu s-a răcit bunicul în mormânt, că într-o noapte a pierdut moşia de la Breasta. Peste încă o seară nu mai aveam nici casa din Bucureşti. A fost ghinionul sau norocul vieţii mele: acum eram lefteri, deci…proletari! Mai mult… tata a avut inspirația să se-nscrie în Partidul Comunist. Eu eram student la Drept şi am trăit ani de sărăcie lucie. Iar când, după moartea tatei i-am găsit într-o valiză carnetul de membru de partid, am realizat că mi se dădea o şansă. Eram omul zilei: avocat sărac, cu tată ilegalist!  
ARGETOIANU: Dar cu bunic… moşier!
ANCHETATORUL (în şoaptă): Dacă s-ar afla, în cinci minute aş fi preş de scări!
ARGETOIANU: Vremurile-s putrede… iar grefierul ăla, afară, e o bombă în pălărie… Are rost  să-ţi pui zălog cariera şi viaţa… (Spre sine.) doar pentru un pachet de oase?!
ANCHETATORUL: Aici e Iadul, domnule Argetoianu. Dar… abia afară e Apocalipsa. Iar dumneavoastră sunteţi un pacient ce ar avea nevoie urgentă de o operaţie…
ARGETOIANU: Acum câţiva ani mi-am extirpat vezica…
ANCHETATOUL (nu-i arde de glumă): … însă eu vă întind o aspirină! (Încet.) Ancheta asta e o cacealma: orice aş scrie eu în dosarele astea blestemate, nu are nicio importanţă. Pentru ei contează că aţi fost ”nașul comuniștilor”, şi nu veţi primi mai puţin de douăzeci de ani de detenţie grea. Ați putea spera să primiți numai zece, dacă… ați denunța pe cineva de talia domniei voastre! De pildă… pe Maniu!
ARGETOIANU: N-aș avea ce povesti despre dânsul: am băut amândoi un café… și-atât!
ANCHETATORUL: Ce dacă?! Contează să pui pisica moartă în brațele altuia! Sau…puneți-o în brațe lui Iorga… că și-așa-i mort! Sau lui… Antonescu! 
ARGETIOANU: A zis la radio… că tocmai fu împușcat… Ce țară e asta unde toată lumea denunță pe toată lumea? Unde…
ANCHETATORUL: … și găina denunță cu cotcodace… proaspăt oul când îl face! La noi, denunțul e demult cărămida de la temelia piedestalului pe care stă doamna legată la ochi, cu cântarul în brațe. Unii spun că părinții denunțului sunt oamenii din Fanar… Însă… țăranul își denunță vecinul boierului, boierul pupă ciuboata lui Vodă și-și denunță megieșul, candidații la Domnie pupă ciubota sultanului și-l pârăște pe Vodă… De câte ori nu s-a strigat pe Dâmbovița: ”Mazâlk”?! Înainte… îmi plăcea să colind munții și câmpiile patriei… Porneam pe jos… ca să nu mai simt blana de șobolan… Acum… evit pajiștile: din orice floare de câmp pe care, din greșeală, o calc… se poate ridica un denunț…
ARGETOIANU: Lângă ușa de ministru, se aduna șir lung de pârâcioși… N-am primit pe niciunul, niciodată! Nu vreau să pun pisica moartă-n ograda nimănui… fie el și dușman… darămite prieten! N-aș mai putea respira…
ANCHETATORUL:  Vă înțeleg foarte bine, domnule Argetoianu.  Dar atunci… tot ce pot să fac pentru dumneavoastră e să vă îndulcesc aceste zile de anchetă. Am să găsesc pretexte ca s-o lungesc cât mai mult. Voi cere să fiţi dus la infirmerie. E un loc mai blând… (Scoate din geantă, alimente.) Vă rog să le mâncaţi aici, în faţa mea!
ARGETOIANU (dă la o parte merindele): Dacă  îmbuc doar jumătate… crăp pe loc: de doi ani postesc… cu voie, fără voie: Marie Jeanne s-a dus în audiență pân’ la Moscova să-mi dea măcar dreptul la pachet… Degeaba. În ăștia doi ani de când zac la Sighet am învăţat acest trup să nu ceară nimic în afară de mormânt!
ANCHETATORUL: Ce greşeală că v-aţi întors în țară!
ARGETOIANU: Nimeni nu se poate împotrivi Destinului. Restul… sunt amănunte. Dar… totul trece. Să nu fim trişti, prietene: ce-mi oferi dumneata și consoarta dumitale e mai mult decât o binecuvântare. Azi am fost, după multă vreme, fericit: mi-ați dăruit cel mai frumos ceas al vieţii mele. Pentru asta îi mulţumesc lui Dumnezeu: mi-a dat încercări grele, dar mereu mi-a scos în cale prieteni! (Răsufă greu.)
ANCHETATORUL (șoaptă): Să nu vă speriaţi… (Răcnet.) Grefier! (Omul apar în prag.) Du acuzatul în celulă! Executarea! Şi mai pune-i o pătură: vreau ca mâine să mai am pe cine scărmăna! (Semn scurt, prietenesc, spre Argetoianu.)                
DIFUZOR: Spre slaava ta…spre-sla-va-ta!

                                                          SCENA  4

Același birou…
ANCHETATORUL (răcnet): Spune tot, Argetoianu, că te ia mama dracului! (Încet.)     Scuzați-mă, domnule Argetoianu! (Normal.) Azi ce scriem la dosar, domnule Argetoianu?
DIFUZOR: Coolo-n vale-n pooieniţă, paşte calu’ lu’ Gheorghiţă !
ARGETOIANU: Sala Clubului Liedertafel, gătită festiv pentru marele Congres al Partidului Conservator din ‘915. Bătaie mare între facţiunea lui nea Sandu Marghiloman, prezidentul în funcţie, şi ceata rebelă a lui Nicu Filipescu. Eu, deşi simpatizez adânc cu nea Nicu, trec drept un imparţial, aşa că sunt investit să organizez Congresul. Am o singură mare ocupaţie: cum să-l organizez atât de imparţial…
ANCHETATORUL: … încât să iasă ai noştri!
ARGETOIANU: Am de la început o problemă: nea Nicu, ca de obicei, face fiţe: că lui nu-i trebuie şefia Partidului, că pentru el doar principiile şi binele partidului contează… Aşadar, grupul nostru n-are candidat ! N-ai candidat…
ANCHETATORUL … n-ai şanse!
DIFUZOR: Ş-aide mândruţo, ş-aide mândro…
ARGETOIANU: Reuşesc să-l conving pe venerabilul Iancu Lahovary să fie candidatul nostru. Planul meu e simplu: într-o bătălie cine ocupă primul poziţia, ăla câştigă. Aşa că am o prioritate: s-avem noi prezidentul şedinţei .
ANCHETATORUL: Şi cine să fie prezident decât candidatul nostru?!
ARGETOIANU: Întocmai. Trimit trăsura după el la patru dimineaţa, îl smulg din aşternut şi-l plantez  sus, la amvon. (Spre locul unde moţăie Iancu Lahovary-Iosef.) La cinci era în şa. Aici şi-a băut cafeluţa.Uite-l cum cucăie…ca o cloţă! (Capul prezidentului cade, se ridică.) Hopa…sus! Aşa! Iar pe primele două rânduri din faţă sunt oamenii noştri ! La şase fix erau pe poziţii. Când s-au trezit mârtanii lui Marghiloman, pe la opt şi ceva, n-au avut decât să se aşeze în rândurile din spate. Acum sunt nervoşi, dar… cine se scoală de dimineaţă…
ANCHETATORUL: …lângă prezidiu ajunge!
DIFUZOR : … ş-aide mândruţo mândra mea!
Marghilomani și filipescieni: pot fi folosiți spectatori! Cei din spate aruncă cocoloașe de hârtie în creştetele celor din primele rânduri care, ca orice armată disciplinată, rezistă şi nu răspunde la provocări. În buza scenei, Nicu Filipescu-Mitiță şi Argetoianu vorbesc în şoaptă.
ARGETOIANU: Nici o grijă, nea Nicule, mergem după plan!
Face semn celor două rânduri care, brusc, încep să se fluidizeze: camarazii ies unul după altul, ca un şarpe viu, în lateral, iar în locul lor un alt şarpe viu de combatanţi proaspeţi ocupă “tranşeele”!  Schimbul de “gărzi”  se face rapid şi ordonat în doar câteva clipe!
NICU FILIPESCU (urmărind rotaţia): Ce e asta?!
ARGETOIANU: Schimbu’ întâi l-am trimis la pişare. Băieţii au ocupat poziţiile la ora şase punct… şi-acuşi bate de nouă.
Şi prezidentul face semne disperate spre Argetoianu! 
NICU FILIPESCU Ce vrea?
ARGETOIANU: Îl arde şi pe el beşica… dar n-are decât să facă pipi-n buzunar! Dacă lasă o clipă locu’ liber… ne-am ars: imediat năvăleşte Marghiloman!
NICU FILIPESCU: Numai să mai reziste nenea Iancu…
ARGETOIANU: Rezistă! Pare năruit, dar moşu’ e tare! Numai de-ar rezista băieţii din faţă! Totul e să nu izbutească Marghiloman să ajungă la pupitru!
NICU FILIPESCU (cu ură): Îl toc!
DIFUZOR: Gaarofiţa s-aa uscaat…
ARGETOIANU: Îl ştii pe nea Nicu? Elegant, deştept, orator fără pereche, pare omul cel mai calm. Dar când simte miros de “sânge”… pe loc devine leu! O dată-l vezi că-şi muşcă mărunt mustaţa, se înroşeşte ca un batic ucrainian şi se repede cu bastonul înainte. (Spre Filipescu-Mitiță.) Rogu-te, nea Nicule, că te ştiu aprig: ţine-ţi cumpătul.  Las’ pe mine, totul e aranjat. Dacă ne ajută Sfântul, izbândim sigur. Dă, Doamne!
DIFUZOR: Caalu lu Gheorghe a scăpaat!
În primele rânduri, mişcare de trupe: cei de ”la pişare” se reîntorc pe poziţii. Marghilomani din spate profită de situaţie şi sar în primul rând. Nicio şansă: sunt expulzați imediat.
UN MARGHILOMAN EXPULZAT (îşi perie hainele): Ruşine! Mârlani de Dâmboviţa…
FILIPESCIAN (vioară!): … foaie verde foi ca viţa!
DIFUZOR: Ş-aide mândruţo!
MARGHILOMAN : De o mie de ori ruşine! V-aţi proţăpit înnadins acolo!
FILIPESCIAN: Tu-ţi…
MARGHILOMAN: Nu-njura, mocofane… că te ia mama dracului!
FILIPESCIAN: Tu-ţi beai cafeaua pe verandă când noi eram deja aici, pe metereze! La galere! Nu mai e loc, vrei să te ţin în poală?!
MARGHILOMANII (cor): Huooo! (Potop de confetii.)
DIFUZOR : … ş-aide mândruţo mândra mea!
ARGETOIANU (îl expediază pe Filipescu): Du-te, nea Nicule: începe balamucu’!
Nicu Filipescu  pleacă şi se aşază chiar în primul rând.
ALEX  MARGHILOMAN: Protestez  pentru lipsa liberei circulaţiuni a persoanei!
ARGETOIANU: Se circulă, nea Sandule. Dar… oamenii şi-au ocupat locurile mai devreme! 
ALEX  MARGHILOMAN: Onorabilul Sandu Marghiloman, ca şef  al Partidului, era de drept să prezideze  şedinţiunea. E funcţiunea mea şi vreau să mi-o exercit! (Dă să rupă rândurile şi să iasă în faţă. Dar “zidul” filipescian, îl “scuipă” înapoi.) Acuma ce zici, Argetoianu?
ARGETOIANU: Nea Sandule, ştii că te iubesc, dar…  regulamentul scrie negru pe alb, citez: “Şedinţele vor fi conduse de acel deputat sau senator  ce se află în situaţiunea de gazdă. Or, domnul Iancu Lahovari este prezidentul Clubului ai cărui oaspeţi cu onoare suntem…
ALEX  MARGHILOMAN: De ce n-aş conduce eu?!
ARGETOIANU: Pentru că domnul Lahovari a fost primul care a ocupat scaunul de  prezident al acestei onorabile adunări. În plus, onorabilul Iancu Lahovari e şi decanul nostru de vârstă.
UN   FILI PESCIAN: Asta înclină definitiv balanţa!
UN MARGHILOMAN: Ba o înclină pe mumă-ta!
ALT  FILIPESCIAN: Ba pe mă-ta… că-i de la Vaslui!
Vacarm. Un alt potop de cocoloaşe prăvălite peste creştetele filipescienilor.
ALEX MARGHILOMAN (roşu): Hoţie! În semn de protest ne legăm batistele de braţ!
Fiecare marghiloman îşi leagă batista în jurul braţului.  
UN FILIPESCIAN: Legaţi-vi-le de… (Gest indecent.)
LAHOVARI (spre tabăra sa): Şi pe mine mă trece… m-aş duce unde aţi fost şi voi! Lipsesc numai olecuţă! (E gata să coboare de la amvon.)
NICU  FILIPESCU (răcnet, sus bastonul!): Nici măcar o clipită! Rămâi pe loc!
Bătrânul, cu evident regret, se aşază.
ARGETOIANU (prezidentului): Hai, nea Iancule, pe cai că ne prinde ploaia!
Lahovari se ridică greu, din cauza beşicii, dar pare că din pricina răspunderii ce îl apasă...
LAHOVARI: Să lămurim dacă domnul Pariano, deputat de Constanța, e sau nu demisionat!
NICU  FILIPESCU: Nu să există demisie, parol!
ALEX  MARGHILOMAN: Avem aici o Rezoluţie cu declaraţia  olografă şi demisia în original!
NICU  FILIPESCU: Demisia şi-a înaintat-o, dar nu s-a aprobat: între timp omul s-a răzgândit!
ALEX  MARGHILOMAN: O demisie înaintată e ca o fată mare: o dată… şi nu mai e! Ştim cu toţii că voiţi a-l păstra Pariano pentru un vot în plus!
UN  MARGHILOMAN (flutură o hârtie): Iaca Rezoluţia!
Marghilomanii prind, cu toţii, de marginea Rezoluţiei şi o flutură, ca pe un stindard. Un filipescian se repede, înşfacă foaia, o mototoleşte şi… o înghite. Filipescienii aplaudă excitaţi.
MARGHILOMANI (uimiţi şi revoltaţi): A halit … Rezoluţia!
ÎNGHIŢITORUL (îşi bombează burta): Iaca-n maţe: îi mai trebuia niţică sare …        
Un marghiloman îşi pune batista în jurul degetului: stindard de luptă.
ALEX  MARGHILOMAN (ca din gură de şarpe): La ataaaac!
Bătăi în doi şi-n grup. Nicu Filipescu îşi conduce trupa cu bastonul prin aer.
NICU  FILIPESCU: Pe ei… pe mama lor!
DIFUZOR: Ş-aide mândruţo!
Prezidentul agită în zadar clopoţelul: îşi pune capul pe marginea mesei şi, liniştit, adoarme.
ARGETOIANU: Fraţilor,opriţi-vă! (Dar cu dreapta trage o scatoalcă peste ţilindrul unui marghiloman.) Fraţilor, să ne păstrăm cumpătul! (Încă un ţilindru de marghiloman cade sub lovitura sa.) Suntem camarazi din acelaşi partid! Suntem de-ai noştri! (Cad încă doi ţilindri.)
Un filipescian se repede spre Mişu Marghiloman, fratele şefului Partidului, şi-l muşcă de ureche. Cel muşcat ţipă ca din gură de şarpe, încă sub povara agresorului,care nu-i slăbeşte urechea. Argetoianu soseşte în goană şi-l scapă pe cel agresat.
AGRESORUL: Seau pe el: e Mişu Marghiloman, fratele lu’ … frate-su!
ARGETOIANU: Dar e de-al nostru, neică! E turbat contra lu’ frate-su. E cel mai aprig filipescian! (Se apleacă lângă victima care se zbate pe podea.)
AGRESORUL (plecăciuni în faţa victimei): Scuze-moa, neică! (Îl ajută ceremonios să se ridice, îl perie, îl mângâie. Îl pupă. Pare gata să-I pună urechea la loc.)
MIȘU MARGHILOMAN (”Mătușa Elena”… cu musteața de rigoare!): Vreau a face un denunț!
ARGETOIANU: Și pe cine vrei să denunți, stimabile?
MIȘU MARGHILOMAN: Pe dumnealui! (Deget țintă spre Alex Marghiloman.)
MARGHILOMANI (în cor): Dar e frate-tu!
MIȘU MARGHILOMAN: Și ce dacă?! Amicus fratre sed magis amica verita! Mărturisesc, cu rușinea aferentă, că la alegerile trecute, cănd stimabilul Marghiloman, recte frate-miu, poftea, ca și azi, șefia partidului nostru, în nemernicia mea l-am ajutat să falsifice listele…
ARGETOIANU: Adică… cum să… falsifice listele?!
MIȘU MARGHILOMAN: Io-n pesoană am venit cu semnăturile a patrujdoi de cetățeni… care, chipurile, susțineau sus și tare candidatura lu’ frate-miu! Or… pe cetățenii cu pricina îi durea-n cot de nestimabilul: i-am luat de pe lista de plata fonceriei, cu adresă și semnătură!
Marghilomanii, excitați, fac semen obscene spre Mișu și-l scuipă. Câțiva filipescieni, din contră, sar șă-l șteargă de scuipați: îl pupă. 
MARGHILOMANI: Unu ca ăsta l-a vândut pe Domnul nostru Iisus Cristos!
FILIPESCIENI: Huooo!
Cele două tabere pornesc furioase una spre alta: berbeci! 
DIFUZOR:a scăpaaaat!  
ARGETOIANU  (în mijlocul tămbălăului. Spre Anchetator): Asta e curată bumbăceală! N-a fost chiar aşa! (Dintr-o dată încântat.) Ba… aşa a fost! 
LAHOVARI (trezit): Suspendez şedinţiunea! (Agită clopoțelul.)
ALEX  MARGHILOMAN: E scandalos, Argetoianu! Facţiunea mea se retrage de la Congres!
MARGHILOMANI (agită bastoanele): Plecăm!
FILIPESCIENI: Adio şi-un praz verde! Huooo!
DIFUZOR: Gaarofiţa s-aa uscaat!
LAHOVARI (clopoţelul): Să fim calmi, domnilor! (Adoarme din nou.)  
Trupa lui Alex Marghiloman iese din sală. Imediat, filipescienii se lăfăie pe locurile  libere.
ARGETOIANU: Dom’ prezident, să votăm!
FILIPESCIENI (cor): Hai la vot, să le-o tragem peste bot!
LAHOVARI (trezit): Da, da, la vot!
MIŞU  MARGHILOMAN : Propun ca preşedinte al Partidului nostru pe domnul Nicu Filipescu!
NICU  FILIPESCU: Cu regret voiu a spune că nu pot pentru ca să acceptez: duşmanii noştri politici ar clama că Filipescu l-a dat jos pe Marghiloman ca să se cocoţeze el în locu-i!
MIŞU MARGHILOMAN: Insistez, nea Nicule! Ți-o cere un Marghiloman: Fii prezidentul nostru! (Se ţine încă de ureche, dar e braţ la braţ cu agresorul său, acum cel mai bun amic!)
NICU  FILIPESCU (ferm): Îl propun ca prezidente pe distinsul Iancu Lahovari!
LAHOVARI (din nou trezit): Ce e? Ce e?
ARGETOIANU:  Ai fost propus ca prezident, stimabile!
LAHOVARI (resemnat): Dacă Partidul o vrea …
FILIPESCIENI (în cor): O vrea! O vrea! Hai la vot!
Onorabilii trec în grabă prin faţa urnelor. Între timp prezidentul adoarme, din nou.
ARGETOIANU (în faţa adunării): Rezultatul votului este următorul: Domnul Iancu Lahovari a fost ales în unanimitate ca şef al Partidului!
SALA: Trăiască !
LAHOVARI (trezit de urale): Ce să-ntâmplă?!
ARGETOIANU: Nimic, distinse: tocmai ai fost ales preşedinte al Partidului Conservator!             
DIFUZOR: … lui Gheorghe-a scăpat!
Evident enervat,  Anchetatorul deschide uşa.
ANCHETATORUL: Grefier, de unde vine muzica asta idioată?
VOCEA GREFIERULUI: Din difuzor, să trăiţi!
ANCHETATORUL: Marş şi leagă urgent calul ăla blestemat, că vin peste el şi-i ia mama dracului, şi pe el, şi pe…
ARGETOIANU : … Gheorghiţă.
ANCHETATORUL: Executarea!
Grefierul iese, precipitat.

                                                           SCENA 5

Același decor. Mai încolo, o trăsură de început de secol…
ARGETOIANU: Cine n-a prins plimbările la Şosea nu ştie ce înseamnă farmecul Bucureştiului de la sfârşitul secolului nouăsprezece. Trăsurile plecau chiar de lângă Teatrul Naţional. Uite, în fundal se vede firma Broft. O birjă de lux, cu două perechi de cai, aşteaptă lângă caldarâm. Sus, pe capră, nemişcat, muscalul  Mişca. E  cel mai glorios dintere muscali. Era întotdeauna un Mişca. Dacă murea unul, altul îi lua locul. Spân, în caftan lung de catifea neagră, încins cu un brâu multicolor; căciula pe ureche.
Pe lângă trăsură trece un domn în melon, cu baston de abanos.   
MIŞCA  (Iosef: încremenit pe capră): Trăiţi, căcănaş, plimbare şosea? (Liniște.) Săru’ mâna, coniţe, plimbare şosea? (Trage de hăţuri.) Pru-pru-pru ! Bitfoiu duşi mati, Baris! (Nechezat.  Apare Domnul-Mitiță, la braț cu o Doamnă, ”mătușa Elena”.) Trăiţi, căcănaş!  Tur şușea?
Domnul  pune un picior pe scara caleştii.
DOMNUL: Doi poli?
MIŞCA (clatină din cap): Puţin, căcănaş! Trei poli… negreşit!
DOMNUL: Doi poli jumate?
Mişca face semn: sus! Urcă mai întâi Doamna, ajutată de Domn, care ocoleşte trăsura şi urcă pe partea cealaltă.
MIŞCA: Brrr!  Diii!
Caleaşca porneşte la trap. Imagini ale Bucureştiului vechi, proiectate pe cortină. Pe o pancartă mare: Spitalul Filantropia. Domnul stă drept, nemișcat. Doamna ”trece” în Dama 1 și Dama 2: vorbește singură întorcând capul când în dreapta, când în stânga.
DOAMNA-DAMA 1: Ma şeri, ai auzit ?! Alexandru Sturdza s-a luat cu Elsa Carp!
DOAMNA-DAMA 2: Nu mă omorî, Zoe!  Dar bătrânii nu-şi vorbesc, nu-i aşa?
DAMA 1: Aşa-i: sunt cumetri, dar vrăjmaşi din politichie: unu-i liberal, altu-i conservator . (Spre Domn.) Nu-i aşa, Jean?
DOMNUL: Aşa e! (Se ridică în scaun: cu două degete salută pe cineva de pe trotuar.)       
DAMA 1: Ştii ce i-a spus Carp lui Sturdza? Zice: Mitiţă, ţi-am luat ce-ai avut mai bun pe lume!          
Râd ”amândouă”, zgomotos.
DAMA 2: Vai, tu!
DAMA 1: Şi Mitiţă ştii ce i-a răspuns? Zice: Da, dar tot noi suntem călare!
MIŞCA (biciul pe bidivii): Huuo! Diii!
Domnul, pe modelul Doamnei, se metamorfozează în Domnul 1 și 2.
DOMNUL (spre stânga): Să fură ca-n codru! (Spre dreapta.) Fură cine poate. Şi ce poate!
DOMNUL 1:  Să fura şi înainte de Cuza. Şi-n vremea lu’ Cuza. Da’ … parcă nu ca acum!    
DOMNUL 2: Cazul Librecht… Şi subt Lascăr Catargiu să fura.
DOMNUL 1: Da’ nu ca acu’ … subt Brătianu! Să fură țigăneşte!
DOMNUL 2: Şi Vizirul… tace! Ca purceaua-n păpuşoi.
MIŞCA: Diii!
DAMA 2: Auzişi ce scandal ieşi la Balul Curţii? Cu Nika Grădişteanu, să mor!
DAMA 1: Fufa aia ?! Dar e urâtă ca moartea!
DAMA 2: Însă are nuri! Se zice că la ’77,ofiţerii ruşi au cheltuit un vagon de aur cu dânsa.
DAMA 1: Aglomeraţie mare, parol!
DAMA 2:  Şi don Carlos s-a lăsat prins de pasie! Veni să dezrobească creştinătatea … şi l-au robit budigăii coanei Nika!
DAMA 1: Mareşalul Filipescu n-a pus-o pe listă  pentru Bal, şi bărbatu-su, conu’ Petrache,   s-a dus la Mareşal  încredinţat că a fost un eror. Ştii ce i-a făcut Filipescu? I-a întors spatele! Da’ încornoratul a început să urle: Cum, că el … de la ’48!     
DAMA 2: Parol!
Nechezat, zgomot de copite ce izbesc ritmic pavajul.
DOMNUL 1: Cică până şi camarazii Vizirului încep să mârâie. Pallade, Djuvara, Take  Ionescu. Chiar şi frate-su Dumitru s-a pus contra. Făcură Opoziţia Unită.
DOMNUL 2: Nu să mai poate!
DOMNUL 1: Cică generalu’ Angelescu şterpeli vro doişpe mii lei.
DOMNUL 2: Monitorul zice că vro două’j dă mii.
DOMNUL 1: Amiralu’ Maican ascunsă mai bine de trei’j dă mii pă furnituri! Despoaie armata!
DOMNUL 2: Dă-o dracu’ dă armată! Ce-ţi mai face ibovnica?
DOMNUL 1: Care din ele?! (Râde: salută, cu două degete la ţilindru, pe cineva de pe trotuar.)
DAMA 1: La bulivar, birjar, la bulivar! Ştii care e amantul an titr al Nikăi? Costică Manu, soro!
DAMA 2: Fratele generalului?!
DAMA 1 : Parol! Da’ să reviu la scandal: Ştii ce făcu an pasant soţul încornorat? Îşi trimese martorii la Filipescu! Însă Filipescu nu acceptă duelul: zice că el n-a executat decât ordinele Suveranului  şi că n-are  nici o satisfacţie de dat Nikăi! Zice Iancu Bălăceanu: Depui că mesiu Filipescu e antre dan la vesel il e devenu  bien casant!
Trăsura se opreşte: turul a luat sfârşit.
DAMA 1 (spre Domn): Mai remontăm o dată aleea?
DAMA 2: Hai, te rugăm, Jean! (Se întinde şi-i aplică un pupic Domnului.)
DOMNUL (spre birjar): Remonte!
MIŞCA: Diii! (Pornire în trap.)
DOMNUL (se ridică în picioare): Opreşte, birjar!
Trăsura se opreşte. Domnul coboară. Cu un picior pe pavaj  şi cu altul pe scara  trăsurii, flirtează câteva momente cu o damă. După care îi ”sărută mânuşiţele”… şi urcă pe divan.
DOMNUL 2: Miţa Izvoranu …
DOMNUL 1: O ştoarfă. Mi-a fost amantă acu’ doi ani.
DOMNUL 2: Lumea zice că erai în limbă după dânsa.
DOMNUL 1: Lumea e turbată.  Alex Ghica a prins-o pe nevastă-sa Eufrosina cu Grig Şuţu.
DOMNUL 2: Cu Tete de Mort?! Şi?
DOMNUL 1: Şi s-a făcut că nu vede!
DAMA 1: Cretzuleasca a fost la balul Ştirbei.
DAMA 2: O, select! Cum fu?
DAMA1: După tipic: debut la zece punct. Valţuri, polka, polkmazurca, cadril, Ianciers.
DAMA 2: Aş fi vrut  să-i văd pe Mişu şi Ella  Ferkiade lovindu-se-n burţi la cadril! (Râsete.)
DAMA 1: Supeul fu la un ceas dupe miezul nopţii. Şi dup-aia, cotilionul…
DAMA 2: O-oo! Ce cotilioane fură?         
DAMA 1: Fură de toate. Creţuleasca să alese  cu cinci necesseruri dă argint, două pene dă struţ, o cutiuţă dă aur  smălţuit şi o lampă dă birău.
DAMA 2: O-o! Cine fu conductor de cotilion?
DAMA 1: Mişu Marghiloman!
DAMA 2: O-o!
DAMA 1: Şi Gogu Cerchez!
DAMA 2: A-a!
DAMA 1: Georges  Soutzu şi Emil  Lahovari!
DAMA 2: Vai!
DOMNUL 2: Ce-ţi mai face Lica Grădişteanu?
DOMNUL 1: A, Lica? E freşe!
DOMNUL 2: Şi bărbatu-su?
DOMNUL 1: E rece!
Domnul coboară: pune plata în palma muscalului. Apoi, o ajută  pe Doamna să coboare.
MIȘCA (la urechea Doamnei, când aceasta trece pe lângă capră): Onorată doamnă, aș avea o impertinență… Se poate?
DAMA: Mișca, nu fi birjar: te dai la mine, canalie mică?!
MIȘCA: Onorată doamnă… vream numa a-ntreba: cum se scrie ”cotilion”?
DOAMNA: Se scrie… cum se citește, mârlane!
MIŞCA: Săru-mânușițele, coană Lizet! (Scoate un carnet. Înmoaie capul plaivazului în gură. Scrie.): ”Li… brect. Ca… tar… giu. Și Viziru… adică… Brătianu… ”  Asta pare pâră de cinci poli… Plus aia cu… gheneralu’ Angelescu… și amiralu’ Maican… încă doi poli… Deși… tov’ comisar ăsta nou zâcea: ”Mișca, decât să-mi aduci pâre cu ce fură fruntașii noștri… ce le citește tot poporu’ prin gazete… mai bine își aduci șoapte cu ce ministru se mai arde Lica Grădișteanu… după cine i să mai scurg ochii lu’ conului Mihalache… ca să-i am la mână pe amploiați … și la o adică să-i trag de ouă!” (Trage de hățuri.) Pe câți n-am denunțat io… de pe capra asta… unii au putrezit în pușcării… da’ și pă mine mă denunță unu… nici nu-mi vine să-mi spui! Prrr… Mișa: să mă denunți tu pe mine, mânca-te-ar boala?! Zice într-o zi tov comisar: ”Mișca, dă-mi biciu!” ”Ce să faceți cu el, tov’ comisar?” ”Trebe a te aresta: ai un denunț” ”Da ce-am făcut, păcatele mele de muscal?!” ”Cică… când dai cu biciu-n cai… îi înjuri: ‘tu-ți partidu mă-tii de comunist! Semnat: un cal.” (Tare.) Plimbare şosea, căcănaş?
Doi mașiniști ”trag” trăsura în culise.
ARGETOIANU (privind în urma trăsurii dispărute): Îmi amintea de haznaua… Numai Dumnezeu mai poate înțelege Lumea asta… de pâră!
ANCHETATORUL: Ce e Dumnezeu, domnule Argetoianu?
ARGETOIANU: Ceva… dincolo de orice dubiu. și… cum singurul lucru dincolo de orice dubiu e Moartea… atunci Dumnezeu nu poate fi decât Moartea! Țăranul romăn, care e ființa cea mai profundă pe care am întâlnit-o, când pune mâinile pe piept, zice: ”Mă duc la Dumnezeu…” Adică… mă cufund în Moarte. Iubesc țăranul de când mă știu: copil fiind… tata era ditai moșierul… nu mă jucam cu conițele și flendureii: mă amestecam cu dragii mei opincari: mâncam cu ei, durmeam cu ei… Țiu minte că, odată, la Argetoianu… sau la Breasta… a izbucnit o răzmeriță: țăranii mei aveau un dinte împotriva cuiva… și unde să pună un denunț dacă nu în fața stăpânului?! Ei, știi cine era în primele rânduri? Io! Habar n-aveam care era daravela, dar… putea lipsi martie din post?! Taicu s-a supărat: ” Tu, fi-miu… Tudor Vladimirescu?!”
ANCHETATORUL: Care… tot moșier… cam fu!
ARGETOIANU: Din vinul cel mai bun iese oțătul cel mai strașnic! De fapt… jumătate din viață am fost revoluționar…
ANCHETATORUL: … și ailaltă jumătate… ministru!
ARGETOIANU: Licean fiind… fugeam de la ore ca să caut în tot Bucureştiul ”Das Kapital”. Am comandat-o la librarul Haiman… şi am parcurs-o din scoarţă-n scoarţă. Citeam ziare bolşevice, asistam cu gura căscată la întruniri anarhiste. Ba… am participat la eliberarea lui Felva de la Văcăreşti! M-am amestecat în mulţime şi am strigat “Libertate ! Revoluţie !” Când s-a luat cu asalt Palatul eram în primele rânduri: sub presiunea maselor, din care cu onoare făceam parte, marele Brătianu şi-a dat demisia ! Eram revoluţionar sadea, marxist fanatic! Îți închipuiai că peste ani o să devin... cel mai mare prigonitor al comuniştilor?!
ANCHETATORUL: Vă închipuiam drept un optimist… că doar un optimist incurabil se zvârle cu atâta aplomb, cum ați făcut-o dumneavoastră, în vâltoarea  vieții…
ARGETOIANU: În haznaua vieții, dragă, în care suntem aruncați… și de pe mal ni se strigă: ”Hai, dă din cioate!” Am ”dat din cioate”!... în timp ce de peste tot veneau miesme… Viața e o cufundare lentă-n rahat…
ANCHETATORUL: … cu piatra de moară a denunțului de gât…
ARGETOIANU: …  în vreme ce pălmi uriașe te apasă de ceafă… Amu… tot ce mai aștept… e să mă scufund mai repede, cu ochii deschiși și cu gura închisă… cu speranța ca, la fundul gârlei… să dau de un fir de apă curată…
ANCHETATORUL: Nu veți găsi niciun izvor, domnule Argetoianu: gârla e plină până la fund de rahat! Oricât am amâna, se apropie procesul, ce va fi o grozăvie: va trebui să ridic glasul… să vă ameninţ, să înfierez cu mânie proletară, să vă acuz de trădare… (Îşi prinde faţa în palme. Argetoianu vine lângă el, îl bate pe umăr.) Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere să fiu tare! (Anchetatorul se cuibăreşte, ca un copil, în braţele ”inculpatului”.)
ARGETOIANU: Aș putea să te feresc de calvar: pot să mor puţin… chiar înainte de proces. Nu te speria: n-am să-mi pun capăt zilelor. Sunt un bun creștin… și nici pe lumea-ailaltă n-aș putea explica fetei mele, Marie-Jeanne, de ce-am făcut-o. Dar nimeni nu-mi poate întemnița Gândul… ce se poate preface-n pumnal! Bunică mea, Argetoianca, cu o seară înainte să pună brațele pe piept, ne-a adunat în jurul patului de suferință și ne-a zis: ”Mâine dimineaţă, la nouă fix, am să mor!” A doua zi s-a trezit în zori, a luat micul dejun, s-a îmbrăcat în hainele cele mai bune şi s-a întins pe pat. Când pendula a bătut ora nouă, sufletul ei senin se întâlnea cu îngerii. Iar eu… sunt nepotul bunicii mele!
De pe hol se aud, tot mai aproape, voci. Anchetatorul sare brusc în picioare. Îşi netezeşte  ţinuta şi sare la maşina de scris. Loveşte tare,aiurea, clapele.
ANCHETATORUL (strigăt): Vorbeşte, Argetoianu, că te joc în picioare!
ARGETOIANU (intrat în joc): Domnule Anchetator, recunosc toate faptele pe care dumneavoastră cu justeţe le-aţi precizat!
ANCHETATORUL (crapă uşa) Grefier, ce se întâmplă?
VOCEA GREFIERULUI: Tov’ maior: doi geamgii vrură… cică… să repare o ușe... da-i uşuii!

                                                           SCENA  6

Aceeaşi cameră de anchetă, acelaşi grefier aşezat lângă aceeaşi maşină de scris, cu acelaşi iz de batoză. Însă… la pupitru un nou anchetator… care e vechiul grefier! E adus Argetoianu.
NOUL ANCHETATOR: Numitul Constantin  I Argetoianu, născut din părinţi Ion Argetoianu şi Constanţa Argetoianu…
Zgomotul năucitor al clapelor.
ARGETOIANU (uimit): Unde e anchetatorul…meu ?!
NOUL ANCHETATOR: Vorbeşti de nepotul de moşier arestat az-noapte? Aşa păţesc toţi duşmanii poporului ce mint în autobiografii că sunt fii ai clasei muncitoare şi nu-s decât copii de trântori! La o anchetă, inervat de frumoasele versuri ”Mândră țară, tânăr colț de plai…” îmi ordonă să mă bârâc pă stâlp şi să tai firele di la difuzor! Le tăiai… ordinu’ e ordin! Da’ era de datoria mea să raportez cazu’ la tov’ comandant…
DIFUZOR (sacadat): Mândră ţară, tânăr colţ de plai !
NOUL ANCHETATOR: Tânăr…colţ…plai… Nu e bine să asculte şi deţinutu’ nostru o muzică  plină de învățăminte?! Gheorghiţă e un ţăran ostenit ce, la munca câmpului, scapă de ochiul boierului, îşi leagă  calu’ de o garofiţă ş-adoarme. Animalu’ dă din copită… şi să scapă...
ARGETOIANU: Și eu iubesc ţăranul român. În ‘913, fug de la Paris şi mă înrolez ca voluntar, ca medic militar, pentru campania din Bulgaria. Am mers pe jos câteva sute de kilometri cu regimentele Olt şi Romanaţi.Ţăranul român e o bijuterie de soldat: obişnuit să stea în picioare şi să meargă fără oprire zi şi noapte, n-are odihnă. E mereu vesel şi isteţ, domnule. Mergea de-a valma cu busuiocul la ureche, cântând şi chiuind. Era, cred, între Borovan şi Vraţa, coloana înainta agale, când deodată, văd zeci de soldaţi alergând pe câmp. Se întâmplase că mirosiseră de la peste un kilometru distanţă o tarla cu ceapă verde! Ghiceau gârlele şi fântânile de la o poştă! Dar ne-a prins holera. Au murit, lângă mine, cu miile…
GREFIERUL-NOUL ANCHETATOR (se ridică): Io-s ţăran din tată-n fiu, cu dosar ca lacrima, şi pentru că am studii patru clase primare şi şcoala de subofiţeri de trei luni, mă dusă mintea de ieșii la raport la tov’ comandant și raportai cum lupu’ îmbrăcat în blană de oaie, adică comisaru’, s-a-nchis cu inculpatu’, adică tu, în birou, beau cafele ca turcii, vorbea de rău clasa muncitoare, şi pe mine m-a obligat să-i păzesc la uşă, ca un dulău! (Se așază.) A doua zî… prietenu-ți era la bulău… și io-n locu lui, comisar! (Se ridică.) Ți-o fi dor de el… ioite-l!
Vâră două degete în gură: fluier tare, prelung. Intră fostul Anchetator.  
ANCHETATORUL: Bună ziua, domnule Argetoianu!
ARGETOIANU: Bună ziua! Îmi pare rău, omule: ți-am făcut atâtea belele!
ANCHETATORUL: Nu-i nimic, domnule Argetoianu. Totul e scris undeva și viața noastră nu e decât o copie a gândului lui Dumnezeu. Vă doresc să fiți sănătos și să aveți tăria să vă suportați propriul Destin.
ARGETOIANU: Ce mai face minunata dumitale consoartă?
ANCHETATORUL: Mulțumesc de întrebare, domnule Argetoianu!  Au dat-o și pe dânsa afară din servici… dar e bine, mulțumim lui Dumnezeu: momentan e arestată la domiciliu…
NOUL ANCHETATOR (spre ușă): Portar!
Intră… Mitiță Izvoranu.
MITIȚĂ (ochii în pământ): Ce să fac, dom’ Costică?! Viața e grea… 
NOUL ANCHETATOR: Ți-era dor de camaradul Mitiță Izvoranu, Argetoiene?! Noi, poporu’ muncitor, ți-l trimisărăm sara-n prag… Ce să ne mai canonim cu declarații?! Inculpatu avea valiza prefătită… uite-o ici!... gata să fugă-n Occident… la dușmanii poporului… Dă-l în Dumnezăii mă-sii: Poc! Mitriță, aveai pistolu-n brăcinar?
MITRIȚĂ (capul în pământ): Îl aveam. (Spre Argetoianu.) Coane Costache, te rog să mă ierți!
ARGETOIANU: Să te ierte Dumnezeu, Mitiță!
NOUL ANCHETATOR: Dar planu’ să dusă pă cur din pricina prostului de Iosef! Iosef, puiule… ghereide… să te viju conu’ Costică!
În prag, apare Iosef.
ARGETOIANU: Tu aici, dobitocule?!
IOSEF: Dobitoc, ha?! Când îmi dădeai învoire… duminecă dupe masă, ca să merg la       sor-mea… nici n-am soră!... io treceam p-ici și văram raportu’… cu ce băgai în gură… cu ce scoteai pă gură…
ARGETOIANU: Te culesei de pe drum… îți dădui o pită… și mă vânduși pe doi arginți, Iudă?!
NOUL ANCHETATOR: Pentru-n picior în cur… (Spre Iosef.) Piei din fața-mi, prostane! (Iosef iese.) În sara când te-am legat… prostu’ de ieși… tot gustând din vișinata dă Breasta… în loc să-ți facă valiza… adurmi…  (Râde.) Jandarii… în loc să spargă ușa la fix miez dă noapte… să-mbătară ca porcii… năvăliră cu o juma’ de ceas mai repede… te găsîră verde și nempușcat… Dacă mergea planu’… nu te mai canoneai prin celule… cu ploșnițe și șobolani… și mâine-poimâine… tot erai ambalat frumos în ladă… (Se ridică.) Da’… dacă făcurăm greșeala și încă respiri… trebe a trece la… Cum le zice, Mitiță, că făcuși doi ani de drept la școli burgheze?!
MITIȚĂ (capul în pământ): Proceduri, tovarășe comisar!
NOUL ANCHETATOR: Proceduri… car’vas’zâcă! (Se așază.) Marș la proceduri! (Spre Anchetator.) Acuși o să facem ce să cheamă… Cum să cheamă, portar, când furi o oaie și spui c-a ascuns-o frate-tu?
MITIȚĂ: Denunț, tovarășe comisar!
NOUL ANCHETATOR: Bă, Lenin avu dreptate: puterea însamnă o țâră electricitate… și mult pișu! Nu degeaba la cursu’ scurt silabisirăm o juma de an: ia pișu, tî pișeși, on, ana pișet…
ARGETOIANU: Ce pacoste și pe neamul ăsta: o mie de ani… ”scriber”, un veac… ”ecrir”… un deceniu ”pișem”… și văd înainte mult ”to write”!
NOUL ANCHETATOR (spre fostul Anchetator): Tî pișeși: Supsemnatu’… nume… pronume…
MITIȚĂ: … declar că, fiind prieten cu inculpatul Argetoianu, am fost de față când, în funcția de ministru de interne… a intrat cu pistolul în mână, în celula unde au fost aduși cinci…
NOUL ANCHETATOR: Douăzăci… Nu: patrujpatru… ca mucenicii! (Palma peste gură.)
MITIȚĂ: … patruzeci și patru de tovarăși…
ARGETOIANU: Dar nu e adevărat! (Spre Anchetator.) O să semnezi?!
ANCHETATORUL: Cu amândouă mâinile, domnule Argetoianu: tov’ comandant mi-a promis că-mi vor cruța mama, nevasta și copiii!
NOUL  ANCHETATOR (spre Mitiță): ”Dă-i cu pișu… pân la zâuă!”… vorba lu’ Gică Petrescu! Într-o zî intrai șI io la Capșa… să văd cum e! Comandai un cafe... ș-acolo cânta un tinerel...
MITIȚĂ:  ”… inculpatul însuși le-a pus, la fiecare, pistolul în ceafă…”
ANCHETATORUL: ”… și a apăsat pe trăgaci… de patruzeci și patru de ori!” (Semnează.)
De pe hol: voci. Strigăt ” Bitfoiu duși matii!” Intră, val vârtej, pocnind din bici… Mișca... Iosef.
MIȘCA (gâfâind): Să stau la rând… ia, care mi-s tavariș cu tavariș Stalin?!
NOUL ANCHETATOR: Stai jos… și… pișe-te!
MIȘCA: Dacă zâci mata… (Mâna la brăcinar.)
NOUL ANCHETATOR: Strânge prostata, muscale! (Deget-țintă spre Argetoianu.) Pișu… despre ista! Nu-i așa că l-ai dus cu trăsura?
MIȘCA: Niciodată… și de câte ori zâceți tovarășia ta!
NOUL ANCHETATOR: Nu-i așa că… pă când era ministru… te-a strâns de ouă să pui în cupeu trei… de ce nu zece?! tavariși camuniști hărtăniți… și să-i zvârli ca pă câini, pă câmp?
MIȘCA: Da’ nu erau zece, ci… deviati… și-am făcut desiati turi!    
NOUL ANCHETATOR (îI întinde o foaie): Piși-te harașo… și rup dănuțu’!
MIȘCA: Atunci de ce să-l mai… pișu, tavariș camisar?!
NOUL ANCHETATOR: Nu pă-l de-l scrii… (Scoate de sub birou o foaie.) ”Prin prezența… declar că birjarul Mișca îl mângâie pe burtă... și mai jos!... pe armăsaru’ Mișa, iar pe mine mă lovește cu biciu’ pân’ la sânge.” Semnat, Sașca. Cine-i Sașca?
MIȘCA: Iapa! (Aruncă biciul. Începe să plângă.)
NOUL ANCHETATOR: Ce tă doare, prostane?!
MIȘCA (suspinând): Suflețelu’! La orșicine din Lumea largă m-aș fi gânditără că mă vinde… și la mati, și la diadia… și la floarea din sacsie!...  da’ un dănunț di la Sașca… nicagda!
NOUL ANCHETATOR (cască. Spre ”scriitori”.) Marș d-aci… și vărsaț pă hol! (Cască iar. Spre hol.) Mi-e așa de scârbă de pârâcioșii ăștia… de-mi vine să vărs! (Gest de vomitat.) Da’… fără dănunț… Lumea să dă cu cracii-n sus! Stai jos, Argetoiene! A… stăteai! (Râde.) De când mă pusără… ”tavariș camisar”, am… (Crapă ușa. Spre… afară.) Cum se zice, tov’ Mitiță… când faci lucruri și cuvinte… așa, dea-nboulea?
VOCEA LUI MITIȚĂ: Stereotipuri, tovarășe comisar!
NOUL ANCHETATOR (se lasă mai greu pe scaun): Stereo… draci! A intrat Justiția-n mine ca-n brânză, Argetoiene! Și-acasă… când intră câinele-n bucătărie, mă trezesc că-i zic: ”Stai jos, tovarășe!” (Cască.) Argetoiene: tu crezi că-s tâmpit, mă?!
ARGETOIANU: Ai inteligența aia de țăran, dar lipsa de educație te face violent și rudimentar.
NOUL ANCHETATOR (se ridică): Așa cum sunt… violet… clasa muncitoare mă pusă în scaunul ăsta de comisar ca să judec moșieri! (Se așază.) Uită-te la tine: ai fost moșier, ministru… ai avut Lumea-ntre-dește… ai ținut în vârfu’ sulii juma’ din damele din București… Și acum… ce ești?! Un căcat priponit în fața unui… rudimental ca mine! (Picioarele pe birou.) Și când mă bărberesc… și mă uit în oglindă… m-apucă un fel de scârbă. De ce mi-e așa scârbă?! Nu trebe să-mi răspunzi, Argetoiene: mă piș pe părerea ta! (Se ridică: brusc.) Dar… îmi place al dracului treaba aista de comisar! Eram copil și țiu minte când taicu tăia un vițăl: mă băgam su’ pulpa-i… stam la câțiva țenti… îl priveam drept în ochi… și-atunci taicu se repezea și-l lovea pe nenorocit cu barda drept în frunte… vedeam cum sângele țâșnește peste ochii limpezi… pănă îi acoperea de tot! Unii vor să mănânce, alții să bea sau să fută: io de când mă știu, râmnesc să dau cu barda-n unu’ ca tine! (Se ridică. Se așază.) Taicu era un soi d-avocat al satului: când să certau doi… îl căuta pe el  să-i împace! Îi chema la noi acasă… fiecare aducea două chile dă vin … taicu s-așeza pă laviță… își turna pahar dupe pahar… și-I punea să să părască unu’ p-altu’… până la a șaptea spiță: vecinu’, vecinu’ vecinului, tat-su, mă-sa! Și… să-mbăta tata criță… să ridica-n picioare și dădea verdict: niciodată nu erau de vină ăi de aduse vinu’! După care, tata răcnea: ”Ieșiți dracului din casa mea… că nici nu mai e vin!” Și… o cam lua la bumbăcit pă mama: își amintea mereu o poveste veche, cu un boier…
ARGETOIANU: … urât, prost, calic, antipatic… îl chema Glogoveanu…. și e din Breasta?!
NOUL ANCHETATOR: ... undeva de pi lângă Ieși! Mama intră pă moșie fată mare… iar când o luă taicu…
ARGETOIANU: … era… mai puțin! Și a pârât-o o soră… o vară… ori o mătușă…
NOUL ANCHETATOR: Așa e! De unde știi, Argetoiene?!
ARGETOIANU: Dumnezeu le știe pe toate… și, din când în când, îmi suflă și mie-n ureche:  am pus Glogoveni peste tot… vorba Poetului: ”De la Nistru pîn la Tisa”… și denunțuri… așijderea!
NOUL ANCHETATOR: Dănunț… Sună frumos! (Se ridică. Viziune!) Dănunț…  suveică! (Se așază.) Văd prin veac… cum  fiecare cetățean să uită în curtea vecinului…  vede cinci oi... și el are doar patru! Așa… fiul va da cu subsemnatu’ despre tat-su… tat-su…de frati-su… fratele… de oaia cumnatei… și tot așa… (Excitat. Răcnet.) orișce  cetățean, de la prunc la baston, să dănunțe și laptele dă l-a supt din țâța mă-sii! Prin urmare, Argetoiene: Să-ncepem lanțu’ dănunțului… cu tine!
ARGETOIANU: Să nu-mi spui că trebuie să-l denunț pe Maniu, pe Iorga ori pe Antonescu!
NOUL ANCHETATORI: Pă unu’ și mai înalt…  (În sus.)
ARGETOIANU: Îmi tai deștiu’… decât să-l întind spre Dumnezeu!
NOUL ANCHETATOR: Ăl de sus… în primu’ rând că nu s-ezistă. Apăi… și de-ar fi… deștiu’ tău n-ar ajunge pân’ la el! Și ți-ar fi de folos: în fața puștii nu-ți să va lega mâinile la spate!       
ARGETOIANU: Cu capu-nainte prin rahat… deschid ochii… dar niciodată… gura!
NOUL ANCHETATOR: Ești căpos ca o capră, Argetoiene, da’ ai noroc: clasa muncitoare e milostivă și dă de pomană pedepse măi blânde: o să mori în închisoare!
ARGETOIANU: Mâine, la nouă, călare pe Moarte, mă duc spre Dumnezeu!
NOUL ANCHETATOR: De ce atâta grabă, Argetoiene?!
ARGETOIANU: Mor de nerăbdare să văd dacă denunțul a ajuns până-n Rai!
NOUL ANCHETATOR: Nu murim când vrem, Argetoiene! Noaptea e un sfeșnic bun: gândește-te pă cine dănunți! Ne vedem mâine, tot ici!

                                                         SCENA  7

Scena goală. Într-un colţ, o pendulă veche arată ora nouă şi un sfert.
DIFUZOR: Gaarofiţa s-aaa uscaaat!
VOCEA UNUI GARDIAN: Cadavru la şase! Acu’ un sfert de ceas muri unu’ Argetoianu! Nu-i făcu nimini nimic: să-ntinsă pă duș’mea… și fu dus!
DIFUZOR: Ş-aide mândruţo, ş-aide mândro…